STEGE BUGT & STORSTRØMMEN

ET ENESTÅENDE HJØRNE AF DANMARK

En sand legeplads af blå oplevelser venter på dig i Stege Bugt og Storstrømmen. Her er der tydelige tegn på den påvirkning, som det ferske vand fra Østersøen har på livet i havet – f.eks. møder du aborrer og gedder i Stege Havn, der trives i den lave saltholdighed, der også kommer fra vandet i Stege Nor. Hele området er et sandt paradis af øer, holme og sund, og de mange vildtreservater og fredede områder vidner om det rige dyreliv, der er kendetegnet for dette nedre hjørne af Danmark.

Området er især kendt for imponerende Møns Klint, der med sine høje, vilde kridtvægge rejser sig fra havets overflade. Klinten er en af Danmarks smukkeste naturfænomener, som både bør opleves til lands og fra søsiden – og ikke mindst under overfladen, hvor et helt unikt undervandslandskab former sig.

Men her er meget mere at opleve. De mange vandveje rundt om øerne skaber et helt fantastisk gennemsejlingsfarvand. Sammen med hyggelige havnemiljøer og en perlerække af spændende naturområder er der masser at gå på opdagelse i. Fuglereservatet ved Nyord, sælerne der har indtaget de mange holme og kystlagunen Stege Nor er alle med til at skabe denne enestående, blå oase.

BLÅ OPLEVELSER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Grønsund er et spændende farvand af mange årsager, ikke mindst pga. de mange vrag, der ligger under overfladen. Det er dog langtfra alle år, at man kan se vragene. Strømmen i Grønsund er nemlig meget stærk og det betyder at sand og sten fra havbunden flyttes rundt og henholdsvis dækker og eksponerer vragene.

En af de mere interessante fund, der er gjort i Grønsund, er to stammebåde fra Middelalderen. De velbevarede stammebåde er blevet lokaliseret ud for Hårbølle Havn på ca. 17 meters dybde. Marinarkæologer har dækket vragene til med et filtlag, for at bevare og beskytte stammebådene fra den kraftige strøm.

De kanolignende stammebåde blev lavet af træstammer og udhulet med økser. Stammebådene, der sandsynligvis har været brugt til fiskeri og transport på tværs af Grønsund, kaldes også eger. På billedet ses en rekonstruktion af en typisk middelalderstammebåd, som dem der ligger på bunden ved Hårbølle.

GALLERI FRA STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN