HELNÆS & BØJDEN

EN BUGT MED SMUK OG VARIERET NATUR

Dette sydvestlige hjørne af Fyn har rigtigt meget at byde på. Helnæs Bugt ligger beskyttet af Horneland og halvøen Helnæs, der strækker sig ud i den sydligste del af Lillebælt. 

Helnæs er kun landfast med Fyn via en lang, naturlig dæmning, og emmer af landlig ø-idyl. Naturen på Helnæs er præget af et varieret landskab og du møder både overdrev, strandeng, bakker, klinter og meget mere. Dyrelivet er rigt, planterne mangfoldige og kysterne smukke. I bugten ligger de tre ubeboede øer, Illumø, Horsehoved og Vigø, der på trods af deres beskedne størrelse er meget forskellige. De tre øer lukker næsten af for bugten, og skaber dermed et afgrænset farvand med masser at se hele vejen rundt.

Området omkring Bøjden på Horneland har nogle spændende naturområder ved kysten bl.a. fuglereservatet Bøjden Nor. På havbunden findes tegn på forskellige historiske perioder, og med snorkeludstyret kan du helt bogstaveligt dykke ned i stenalderen og lede efter flint, men også se rester af bådebroer, bygget af tyskerne under anden verdenskrig.

BLÅ OPLEVELSER I HELNÆS OG BØJDEN

Under vandet, et ellers fredeligt sted på Horneland, ligger resterne af en kæmpe mole. Molen blev bygget af Nazi-Tyskland i 1943 og gik 200 meter ud fra kysten.

På denne strategisk vigtige placering, lagde tyskernes ubåde og andre både til. På land blev bygget barakker til 30-40 mænd, og en transformaterstation sørgede for at oplade ubådene. Transformaterstationen blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen i 1944 og herefter opgav tyskerne anlægget.

Når man dykker under vand, kan man finde spor efter de mange, kraftige pæle, der vidner om det store bygningsværk, som ubådsmolen var. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle den spændende historie og se billeder fra under vandet.