SAMARBEJDSPARTNERE

Blå Oplevelser er et projekt, der ønsker at inspirere brugere til natur- og kulturoplevelser langs de danske kyster. Der er mange måder at opleve det blå Danmark på, og derfor samarbejder vi med en række foreninger og organisationer, der hver især bidrager med ekspertise, sparring og viden omkring deres respektive aktiviteter, målgrupper og arrangementer. Bag Blå Oplevelser står Danske Tursejlere, og projektet er støttet af Nordea-Fonden, Friluftsrådet og Danske Tursejlere.

DANSK SEJLUNION

Dansk Sejlunion arbejder for at fremme sejlsport i Danmark. Missionen er at Danmark fortsat er et attraktivt sted at dyrke sejlsport og én af verdens bedste sejlsportsnationer. Gennem fællesskab, uddannelse, udvikling m.m. arbejdes der for sikre at de mange sejlere og sejlklubber i Danmark har mulighed for at realisere deres sportslige mål og har adgang til viden og ressourcer, der kan understøtte missionen. DS har udlagt en stor del at de turbøjer, der udgør grundstenen for projektet Blå Oplevelser.

Læs mere om Dansk Sejlunion

FLID

FLID står for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og er en organisation, der varetager de danske havnes interesser. FLID repræsenterer både kommunale og private lystbådehavne, og både små, mellem og store havne som medlemmer. FLID taler havnenes sag overfor relevante myndigheder, og er på den måde en stor drivkraft bag forbedring og udvikling af danske lystbådehavne. FLID driver desuden havneguide.dk som er en detaljeret oversigt over danske lystbådehavne, havnelods, faciliteter, oplevelser og m.m.

Læs mere om FLID

DANSK KANO OG KAJAK FORBUND

Dansk Kano og Kajak Forbund har til formål at fremme kano- og kajakaktiviteter på alle niveauer i Danmark, samt at varetage kano- og kajakinteresse i udlandet. DKF servicerer og understøtter deres mange medlemmer og medlemsklubber i arbejdet med uddannelse, potentiale, gennemførelse af arrangementer m.m. En stor del af forbundets arbejde består af at fremme og synliggøre kano- og kajaksporten, at sikre fællesskab, åbenhed, muligheder og miljøbevidsthed.

Læs mere om Dansk Kano og Kajak Forbund

SØSPORTENS SIKKERHEDSRÅD

Søsportens Sikkerhedsråd arbejder for sikkerhed hos alle, der bruger vandet til rekreative formål. Det gør de gennem viden, uddannelse og ikke mindst kraftfulde kampagner, der i høj grad har bidraget til det ultimative mål – at nedbringe antallet af sikkerhedshændelser og omkomne på og ved vandet. Den succesfulde SejlSikkert kampagne har bl.a. gjort de 5 sejlråd til hvermandsviden og SejlSikkert appen, sammen med den nye SejlSikkert Alarm, er uundværlige apps til alle, der færdes på vandet.

Læs mere om Søsportens Sikkerhedsråd

NATURVEJLEDNING DANMARK

Naturvejledning Danmark er et forum for naturvejleder og andre, der arbejder med naturvejledning, naturformidling og miljøvejledning. Foreningen arbejder for at alle sikres muligheder for naturoplevelser og friluftsliv af høj kvalitet. Viden, informationsudveksling og samarbejde med andre organisationer i centrum, og gennem bl.a. et medlemsblad, rådgivning, efteruddannelse m.m. skaber Naturvejledning Danmark optimale forhold for uddannelse af både vejledere og brugere af naturen.

Læs mere om Naturvejledning Danmark

LANGELANDS MUSEUM

Langelands Museum er et statsanerkendt arkæologisk museum, som har det marinarkæologiske ansvar for farvandene rundt om Fyn og på den sydlige del ad den jyske østkyst. Museet udfører undersøgelser, som sikrer at der ikke går væsentlige fortidsminder tabt i forbindelse med anlægsarbejde på havet, det udfører forskningsundersøgelser som især drejer sig om de oversvømmede stenalderlandskaber, men også af historiske skibsvrag. Gennem mange år har museet haft arkæologiinteresserede sportsdykkere og arkæologistuderende med på ture i ansvarsområdet, hvor temaet var stenalder på havbunde. Langelands Museum formidler og registrerer fortidsminder på havbunden.

Læs mere om Langelands Museum