ISEFJORD

SJÆLLANDS BLÅ HJERTE

Isefjord er én af vores mest dynamiske og foranderlige fjorde. Fjorden har utroligt meget at byde på, og de mange bugter, vige og småøer er en ren legeplads for den, der søger de blå oplevelser. Kysterne er smukke og varierede, med både store områder med strandeng og stykker med kystskov. Den inderste del af fjorden bugner med små øer, holme og sandrevler, der skaber en helt unik natur.

Sejleren kan vælge mellem massevis af dejlige lystbådehavne, fra de store og moderne, til de små og primitive. Turbøjer er spredt ud over det meste af fjorden, og her findes måske nogle af landets smukkeste steder at ligge for svaj. Kajakroeren og SUP’eren bliver nok aldrig mæt af at udforske alle de fantastiske hjørner, vige og øer, der skaber et vidunderligt og beskyttet ro-vand.

Orø ligger som det idylliske centrum og er det natur og ø-liv, du er til, kan du nemt komme hertil med både kajak, færge og lystbåd. Den varierede natur tiltrækker forskellige fugle i titusindvis, der både yngler, raster og overvintrer i alle kringelkrogene og på det åbne vand. Fuglene deler farvandet med både nysgerrige sæler og de mere sky marsvin.

BLÅ OPLEVELSER I ISEFJORD

Lægger du mærke til kystens lyde, når du er ude på tur? Hvis du spørger naturvejleder i Isefjord, Poul H. Seidler, er det noget af det bedste at lytte til vandfuglenes sang. I Isefjord samler sangsvanerne sig hver vinter, hvor de nyder godt af ålegræsset i den lavvandede del af fjorden.

Sammen med edderfuglene skaber de et smukt og stemningsfuldt kor. Edderfuglene er her hele året, men det er også mest om vinteren at de høres. Især på stille dage er kombinationen af disse fugle noget helt specielt at lytte til. Pibeanden, og andre overvintrende fugle, stemmer også gerne i.

I videoen fortæller Poul mere om Isefjords lyde og fjordens foranderlige natur.