SYDFYNSKE ØHAV ØST

ET ØHAV FULD AF OPLEVELSER

Den østlige del af Det Sydfynske Øhav er en ren legeplads for blå oplevelser. Med de større øer, Skarø, Drejø og Hjortø er der mulighed for at besøge forskellige havne og idylliske landsbyer. Hver har de deres charme og flotte natur; Skarø med sit lange rev og hyggelige bugter, Drejø med sine klinter til vest og lavvandede laguner og Hjortø med sine omliggende holme.

De mange småøer og holme, der ligger strøet ud over denne del af øhavet, tiltrækker et hav af spændende dyreliv. Og det gælder hele året. Øhavet er et meget vigtigt område for en lang række forskellige ande- og vadefugle, og derfor er der også en del hensyn at tage, når du bevæger dig rundt i landskabet. Men hensynet er en lille pris at betale for at opleve dette unikke ø-paradis.

Hvis du ikke selv sejler eller ror, er der masser af muligheder for at tage de mange færger rundt på ø-hop. Når du er på vandet, omringet af smukke øer, så er det værd at bemærke sig at dette engang var et sammenhængende stykke land, der blev oversvømmet af vand fra smeltende iskapper mod nord. Øerne og holmene var det, der stod tilbage, og er i dag et samlingspunkt for eventyrlystne naturelskere.

BLÅ OPLEVELSER I SYDFYNSKE ØHAV ØST

Ålegræs er en meget vigtig havplante, og den trives i hele Det Sydfynske Øhav. Modsat andre typer af tang, sætter ålegræsset sig ikke fast på sten. Det er en blomsterplante, der slår rødder ned i sandet.

Ålegræs er et helt fantastisk sted at gemme sig, hvis man ikke er så stor. Derfor er der masser af fiskeyngel og rejer i ålegræsset, og sandbunden tiltrækker forskellige fladfisk. De mindre dyr lever bl.a. af tanglopper, som holder til her. Større dyr finder også vej herind på jagt efter de små fødeemner.

Men ålegræsset er også vigtigt af andre årsager. Det binder organisk materiale og næringsstoffer, og derfor er store mængder CO2 oplagret i ålegræsset.

GALLERI FRA SYDFYNSKE ØHAV ØST