KAJAK, KANO & SUP

SYDFYNSKE ØHAV ØST

ØHOP ØST

Den østlige del af Det Sydfynske Øhav indbyder til en flerdagestur i kajak. Flere shelters og teltpladser på de små øer gør det muligt at overnatte og dermed få det meste ud af øhavets charme og smukke natur. Her ligger øerne lidt tættere og der er flere småøer og holme, hvilket skaber en enormt spændende ’legeplads’ for netop kajakroere.

Der er flere gode steder at isætte kajak. Ballen Havn er et godt udgangspunkt, hvis du starter med at krydse over til Skarø. Men der er også Vornæs Frihavn på Tåsinge, en lille idyllisk havn, som er et godt isætningssted, uanset om du vil nord eller syd om de mange øer og holme. Dette udgangspunkt forkorter turen rundt om Skarø, Drejø, Hjortø og Birkholm en del. Uanset hvor du sætter i og hvilken rute du tager, skal du være opmærksom på den til tider travle færgetrafik i området.

MASSER AF GODE TELT- OG SHELTERPLADSER
Kommer du fra Ballen krydser du over til Skarø Rev, en lang tange, der strækker sig ca. 700 meter ud fra øen. Her kan du opleve rigtigt mange forskellige kystfugle, der både yngler og raster. Du må ikke gå i land på tangen i fuglenes yngletid (1. marts – 15. juli). Skarø Havn er en lille, hyggelig havn med gode faciliteter. Og her er udgangspunktet for at gå ind til den lille by. 

Shelter- og teltpladsen ligger ca. 200 meter fra havnen, lige før Café SommerSild, men der er god plads til at opbevare kajakkerne på strandstykket ved siden af havnen. Skarø tager sig godt ud fra vandsiden, uanset om du går vest- eller østover når du skal videre til næste ø. Strandeng præger nord- og sydsiden, mens resten af landet er opdyrket. 

Drejø er en flot ø, der bør ses hele vejen rundt. Den aflange øs nordkyst er naturmæssigt ret dynamisk med lavvandede laguner, rørskov, strandeng og søer. Vestsiden er præget af flotte klinter. Drejø har flere overnatningsmuligheder, to af dem lige ved vandet ved hhv. Drejø Gammelhavn på nordsiden og forenden af Bækskildevej på øens sydside.  

EN SPÆNDENDE DEL AF ØHAVET
Skal du både have Hjortø og Birkholm med, kan du krydse fra Drejø over langs Hjortøs sydvestkyst. Herfra er det et par kilometers kryds til Birkholms nordspids. På både Hjortø og Birkholm er der teltpladser lige ved havnen. Du befinder dig her i et meget spændende område naturmæssigt. Det er i denne del af øhavet at der er størst chance for at opleve sæler, så hold øje med små mørke kugler, der af og til popper op i overfladen og følger dig nysgerrigt. 

Området er også spændende, fordi der her – men især længere sydpå – samler sig i titusindvis af rastende havfugle. Især i vinterperioden kan du opleve interessante arter, som f.eks. den smukke havlit. Husk at du i fuglenes yngleperiode ikke må gå i land på de små øer og holme ved både Birkholm og Hjortø.

Fra Hjortø og Birkholms holme er der ikke langt til Tåsinges kyst og Vornæs Frihavn. Skal du tilbage til Ballen får du chancen for at nyde Skarø igen på hjemturen.

 
UDGANGSPUNKT:

Vornæs Frihavn eller Ballen Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Øvet

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

Varierende, ca. 25-40 kilometer

BLÅ OPLEVELSER I SYDFYNSKE ØHAV ØST

Ålegræs er en meget vigtig havplante, og den trives i hele Det Sydfynske Øhav. Modsat andre typer af tang, sætter ålegræsset sig ikke fast på sten. Det er en blomsterplante, der slår rødder ned i sandet.

Ålegræs er et helt fantastisk sted at gemme sig, hvis man ikke er så stor. Derfor er der masser af fiskeyngel og rejer i ålegræsset, og sandbunden tiltrækker forskellige fladfisk. De mindre dyr lever bl.a. af tanglopper, som holder til her. Større dyr finder også vej herind på jagt efter de små fødeemner.

Men ålegræsset er også vigtigt af andre årsager. Det binder organisk materiale og næringsstoffer, og derfor er store mængder CO2 oplagret i ålegræsset.