SMÅLANDSFARVANDET VEST

DE SMUKKE SYDHAVSØER

Smålandsfarvandet bugner af små, skønne øer, der indbyder til eventyr og ø-hop i båd, kajak eller på cykel. Femø, Fejø/Skalø og Askø/Lilleø ligger strøet som perler i havet, sammen med den privatejede Vejrø og en lang række mindre øer og holme. Det er et ret dynamisk farvand med varieret kystnatur, og på øerne venter kulinarisk kvalitet og spændende events.

På de mindre ubeboede øer og holme trives et rigt fugleliv i lagunerne og på sandrevlerne, og området er af international betydning for en lang række fugle, der yngler og raster her. Du kan også møde marsvin og sæler i farvandet mellem de charmerende øer.

Har du ikke egen båd eller kajak, er der fast færgefart til både Fejø, Femø og Askø fra henholdsvis Kragenæs Havn og Bandholm Havn på Lolland. Lollands kyst er i sig selv ret interessant. De små havne, indsejlingen gennem Sakskøbing Fjord og Tårs Vig er smukke højdepunkter. Download appen ’Naturlandet’ for mange flere oplevelser i området.

BLÅ OPLEVELSER I SMÅLANDSFARVANDET VEST

Blå Oplevelsers Søren Larsen undersøger hvad der findes under overfladen i Smålandsfarvandet. Et enkelt stryg med et rejenet afslører en vrimmel af liv. På trods af at optagelserne er fra november, er der masser af rejer i nettet, og endda flere forskellige arter. Rejesæsonen starter ellers først i foråret og løber hen over sommeren.

Sortmundet kutling findes i stort antal ved Smålandsfarvandet. Fisken er en invasiv art, der kan være et problem for bl.a. rejerne, da den spiser rejeyngel. De hjemmehørende kutlinger kommer også til syne i nettet. De mindre kutlinger kaldes ’havets rugbrød’, da de er en vigtig del af havets fødekæde, og nødvendige for større fisk som havørred, torsk og pighvar. Se hvad der ellers gemmer sig i nettet i videoen her.

GALLERI FRA SMÅLANDSFARVANDET VEST