KAJAK, KANO & SUP

SMÅLANDSFARVANDET VEST

PÅ ØHOP I SMÅLANDSFARVANDET

Smålandsfarvandet er lige noget for den eventyrlystne kajakroer. Masser af øer, der veksler i størrelse og naturtype, korte krydsafstande mellem øerne og flere kystnære overnatningsmuligheder gør det et perfekt sted til en flerdages tur. Du kan selvfølgelig også bide turen over og tage en enkelt eller nogle af øerne ad gangen. Tager du ud fra Kragenæs eller Blans Havn er der ikke langt over til henholdsvis Askø og Fejø. I kajakken kan du tillige komme tæt på de mange små øer og holme, der byder på den bedste og smukkeste natur.

Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø er kendt som Æbleøerne pga. deres mange æbleplantager og æblesaftproduktion. Alle øerne bugner desuden af kulinarisk kvalitet og spændende events, så kan du finde et godt sted at parkere kajakken, er det værd at gå ombord i øernes mange tilbud. Men er det kystnaturen der trækker, er du det helt rigtige sted. Især Askø, der er forbundet med Lilleø via en dæmning, og Fejø/Skalø byder på en dynamisk og vekslende kyst med masser af små, hyggelige laguner, der indbyder til pause og fuglekig.

I kajakken kan du også tage omkring Lindholm, der ligger sydvest for Askø. Den lille holm med strandeng og lidt skov tiltrækker rigtigt mange fugle. Vest for Skalø ligger Rågø og Rågø Kalv, der er klassificeret som vildtreservat. Det er meget vigtigt fugleområde, hvor du bl.a. kan møde edderfugle, skarv, forskellige terner og måger. Store flokke af ænder og gæs opholder sig også på begge øerne, der er præget af strandenge og sandrevler. Du må ikke gå i land på Rågø og Rågø Kalv i fuglenes yngleperiode (1. marts – 15. juli). Du kan også opleve både sæler og marsvin her i farvandet mellem øerne.

Der er flere overnatningsmuligheder i kystnære shelters på øerne og Lolland, bl.a. Dybvig Havn, Sletteren Strand og Blans Havn. Download Naturlandets app og se flere muligheder for oplevelser i Smålandsfarvandet.

UDGANGSPUNKT:

Kragenæs Marina, Blans Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER I SMÅLANDSFARVANDET VEST

Blå Oplevelsers Søren Larsen undersøger hvad der findes under overfladen i Smålandsfarvandet. Et enkelt stryg med et rejenet afslører en vrimmel af liv. På trods af at optagelserne er fra november, er der masser af rejer i nettet, og endda flere forskellige arter. Rejesæsonen starter ellers først i foråret og løber hen over sommeren.

Sortmundet kutling findes i stort antal ved Smålandsfarvandet. Fisken er en invasiv art, der kan være et problem for bl.a. rejerne, da den spiser rejeyngel. De hjemmehørende kutlinger kommer også til syne i nettet. De mindre kutlinger kaldes ’havets rugbrød’, da de er en vigtig del af havets fødekæde, og nødvendige for større fisk som havørred, torsk og pighvar. Se hvad der ellers gemmer sig i nettet i videoen her.