LIMFJORDEN SYD

VESTERHAVET OG LIMFJORDEN MØDES

Limfjorden er ét af vores mest spændende kystområder, hvor havvand fra Vesterhavet snor sig mellem klinter og øer, og forenes med ferskvand fra å-udløb i bunden af de mange vige og fjorde. Her i den sydlige del af Limfjorden er der masser af kringelkroge at udforske, fra Nissum Bredning og Venø Bugt i vest til Skive Fjord og Lovns Bredning i øst. Unikke havnemiljøer og uforlignelig kystnatur venter her i landets største fjord, der egentlig nærmere er et sund. Broer og små færgeoverfarter gør området tilgængeligt for dem, der ikke kommer via vandvejen.

Limfjorden er blandt andet kendt for sine østers, der hyldes ved flere events og maritime festivaler. Der er masser af muligheder for at tage på østerssafari i det lave vand. Du kan også gå på fossiljagt på stranden og ved klinterne, og lede efter spor efter fortidens dyre- og planteliv i fjorden.

Det nutidige dyreliv er også fantastisk. Tusindvis af sæler kalder Limfjorden deres hjem, og du kan møde både spættet sæl og gråsæl på de mange sandbanker, holme og sågar i havnebassinerne. Limfjorden er et vigtigt område for hundredvis af fuglearter, der yngler, raster og overvintrer, bl.a. på Agerø og ved Agger Tange. Og så er det ikke usædvanligt at møde delfiner, der frekventerer fjorden med jævne mellemrum.

BLÅ OPLEVELSER I LIMFJORDEN SYD

Den sydvestlige del af Limfjorden har de seneste par år været hjemsted for en lille flok øresvin. Og selvom det ikke er unormalt at delfiner gæster danske farvande, er denne flok lidt speciel. Takket være et samarbejde mellem danske naturfotografer og skotske forskere, har man nemlig kunne identificere delfinerne og fundet ud af, at de kommer fra Moray Firth fjorden i Skotland.

Flokken er dog siden ankomsten til Limfjorden blevet halveret, idet nogle af delfinerne – hvoraf de fleste har Star Wars inspirerede navne – er svømmet mod østlige farvande. Tilbage i Thyborøn-kanalen er dog stadig tre delfiner, der nyder godt af de mange sild i området. Det gælder bl.a. hunnen Chewbacca, der faktisk er mor til delfinen Yoda (lokalt kaldet Delle) i Svendborg!

Du kan ofte se delfinerne fra land, og tager du ud i båd, så husk altid at holde god afstand til de vilde dyr (mindst 100 meter), og lade dem komme til dig.

Foto: Morten Aagaard