DYRELIV

LIMFJORDEN SYD

DANMARKS STØRSTE ROVDYR

I Limfjorden er det forholdsvis nemt at komme til at se sæler. De stikker hovedet op af vandet i havne og langs kyster, og hviler på de mange sandbanker, sandrevler og holme i fjorden. Og netop her er nok et af landets bedste steder at møde vores største rovdyr, gråsælen.

På afstand kan det være svært at skelne mellem en gråsæl og en spættet sæl, men tættere på kan du se to væsentlige forskelle; størrelsen og ansigtsformen. En gråsæl han kan komme op og veje næsten 300 kilo, hvilket er omkring dobbelt så meget som en spættet sæl. Gråsæl hunnernes maximale vægt er omkring 200 kg, men hos alle sæler varierer vægten efter årstiden.

Gråsælens hovedform er noget mere aflang end den spættede sæls. Pande og snude går ud i et, hvor den spættede sæls har en mere tydelig afgrænset snude. Gråsæler er målt til at dykke helt ned til 475 meter i en time.

Ungerne fødes med lanugo-pels, som er en dunblød og hvid pels, der har til formål at beskytte og isolere ungen mod kulden. Lanugo-pelsen er ikke vandskyende ligesom den blivende pels, og derfor er det farligt for ungen at komme i vandet. Den ligger i stedet på land indtil pelsen fælder af efter ca. 2-4 uger. Her nyder den godt af moderens fede mælk, der med næsten 60% fedtindhold sørger for at ungen hurtig vokser og bliver klar til den store verden.

Gråsælerne foretrækker steder med ro, og kan findes på uforstyrrede sandbanker, revler, holme. I Limfjorden kan du spotte gråsælerne ved Fjordgrund og de omkringliggende sandbanker. Det er ikke usædvanligt at se dem i f.eks. Thyborøn Havn. Andre steder i Danmark er Vadehavet, øerne i Kattegat, Rødsand og Christiansø. Gråsælen har været næsten udryddet herhjemme, men er meget langsomt på vej tilbage.

Vil du gerne ud at se gråsæler (og spættede sæler), så kan du tage på sælsafari sammen med Jyllandsakvariet

NAVN:

Gråsæl

VIDENSKABELIGT NAVN:

Halichoerus grypus

LEVESTEDER:

Kystnære farvande i den østlige og vestlige del af Nordatlanten, samt i Østersøen

STØRRELSE OG VÆGT:

Hanner: 180-300 kg, op til 2,5 meter
Hunner: 120-200 kg, op til 2 meter

ALDER

Hanner: max. 25 år
Hunner: max. 35 år

FØDE:

Alle slags fisk, men også krebsdyr og blæksprutter. Er set jage fugle

REPRODUKTION:

Parringstid varierer efter dyrenes lokalitet i Danmark.
Fosterudvikling begynder først ca. 4 måneder efter parring. Fosteret udvikles herefter i 8 måneder og fødes ca. 12 måneder efter parring

OBSERVATIONSSTEDER:

Nissum Bredning, ved Thyborøn Kanal, Fjordgrund og de mange omkringliggende sandbanker, Thyborøn Havn

UDGANGSPUNKT:

P-pladserne ved Agger Færgehavn eller langs Aggervej

AGGER TANGE

En af Danmarks bedste lokaliteter for vade- og andefugle er Agger Tange, et aflangt landområde, der strækker sig ca. 10 kilometer ned mellem Vesterhavet og Limfjorden fra Agger. Tangen er omtrent halvanden kilometer bred og består primært af vådområde, strandeng og klitter. Store fladvandede søer ligger mellem klitterne og hovedvej 181, og det er her, at fuglene samler sig i titusindvis. Du kan observere fuglene direkte fra vejen, hvor der er flere p-pladser, du kan tage ned af nogle af grusvejene mod klitterne, eller du kan parkere ved p-pladserne i den sydlige del af tangen, f.eks. ved færgehavnen.

Agger Tange er et vigtigt yngleområde for en lang række fugle og er af stor international betydning. Der er masser af fugle hele året, da stedet også er en vigtig rasteplads for trækkende fugle, samt overvintringslokalitet. Tangens placering mellem fjorden og havet gør at du inden for kort afstand kan se både havfugle, som f.eks. sule, lommer og alkefugle, der passerer langs kysten, og ande- og vadefugle, der fouragerer i lagunesøens lave vand.

Af andefugle kan du bl.a. opleve gravand, spidsand, pibeand og grågås, sidstnævnte i imponerende antal. Du kan stort set finde alle danske vadefugle her, bl.a. stor kobbersneppe, dobbeltbekkasin, klyde, vibe, strandskade, forskellige ryler og klirer, stor præstekrave og hjejle. Mod fjorden kan du spotte forskellige terner og måger. Der ligger en lille ø øst for tangen, hvor både havterne og splitterne holder til.

På Agger Tange kan du også opleve pænt store flokke af skestorke, og så er her masser af fiskehejrer og skarver. Rovfugle gæster stedet regelmæssigt, store flokke af stære og småfugle, der holder til i rørskoven, er også blandt oplevelserne her. I det hele taget er lokaliteten helt fantastisk til at opdage fugle, uanset om du er begynder fugle-nørd eller garvet fuglekigger.

BLÅ OPLEVELSER I LIMFJORDEN SYD

Den sydvestlige del af Limfjorden har de seneste par år været hjemsted for en lille flok øresvin. Og selvom det ikke er unormalt at delfiner gæster danske farvande, er denne flok lidt speciel. Takket være et samarbejde mellem danske naturfotografer og skotske forskere, har man nemlig kunne identificere delfinerne og fundet ud af, at de kommer fra Moray Firth fjorden i Skotland.

Flokken er dog siden ankomsten til Limfjorden blevet halveret, idet nogle af delfinerne – hvoraf de fleste har Star Wars inspirerede navne – er svømmet mod østlige farvande. Tilbage i Thyborøn-kanalen er dog stadig tre delfiner, der nyder godt af de mange sild i området. Det gælder bl.a. hunnen Chewbacca, der faktisk er mor til delfinen Yoda (lokalt kaldet Delle) i Svendborg!

Du kan ofte se delfinerne fra land, og tager du ud i båd, så husk altid at holde god afstand til de vilde dyr (mindst 100 meter), og lade dem komme til dig.

Foto: Morten Aagaard