DYRELIV

SMÅLANDSFARVANDET VEST

VILDTRESERVATER OG SÆLER

Smålandsfarvandets ø-paradis tiltrækker ikke kun eventyrlystne mennesker. Masser af dyr finder vej hertil, hvor de mange småøer og holme udgør ideelle leve- og opholdssteder. Hele området er et vigtigt rasteområde for trækfugle, der rejser mellem Skandinavien og sydligere egne. Her samles de i store flokke ved bl.a. Tårs Vig, Lindholm, Rågø og Rågø Kalv på forskellige tidspunkter af året.

Men Smålandsfarvandet er også et vigtigt ynglested for en lang række ande-, vade- og havfugle. Ved Tårs Vig og Kalløgrå yngler bl.a. vibe, strandskade, klyde, gravand og knarand og i den modsatte ende af farvandet, på Rågø og Rågø Kalv, yngler desuden edderfugl samt forskellige terne- og mågearter. Disse øer er præget af sandrevler og strandeng, der tiltrækker mange forskellige vadefugle, bl.a. rødben, klyde og forskellige ryler og klirrer. Både Tårs Vig og Rågø/Rågø Kalv er klassificeret som vildtreservater og er dermed beskyttede mod jagt og færdsel på visse tider af året.

Du kan også opleve sæler i Smålandsfarvandet. Både vores mest almindelige art, den spættede sæl, samt den noget større gråsæl kan ses med jævne mellemrum. Det er især de små, uforstyrrede holme og sandrevler der er interessante for sælerne. De nyder desuden godt af det fiskerige farvand. På Sjællands sydkyst, ikke langt fra øerne, ligger Avnø Fjord, som huser en stor sælkoloni.

BLÅ OPLEVELSER I SMÅLANDSFARVANDET VEST

Blå Oplevelsers Søren Larsen undersøger hvad der findes under overfladen i Smålandsfarvandet. Et enkelt stryg med et rejenet afslører en vrimmel af liv. På trods af at optagelserne er fra november, er der masser af rejer i nettet, og endda flere forskellige arter. Rejesæsonen starter ellers først i foråret og løber hen over sommeren.

Sortmundet kutling findes i stort antal ved Smålandsfarvandet. Fisken er en invasiv art, der kan være et problem for bl.a. rejerne, da den spiser rejeyngel. De hjemmehørende kutlinger kommer også til syne i nettet. De mindre kutlinger kaldes ’havets rugbrød’, da de er en vigtig del af havets fødekæde, og nødvendige for større fisk som havørred, torsk og pighvar. Se hvad der ellers gemmer sig i nettet i videoen her.