SEJLADS

SYDFYNSKE ØHAV ØST

ØHOP I DET ØSTLIGE ØHAV

I den østlige del af Det Sydfynske Øhav bliver øerne flere end i den vestlige del, og de spreder sig over et større område. Tåsinge og Langeland ligger som store stopklodser, der markerer slutningen af øhavet mod øst, mens Ærø runder af til syd. Lige her ligger tre perler, som er et ophold værd på sejlertogtet; Skarø, Drejø og Hjortø. Men denne del af øhavet er også mere lavvandet og fyldt med småøer og holme, der ligger spredt over det hele, så det skal man som sejler være opmærksom på.

Et godt udgangspunkt for en tur til de tre øer er Svendborg Havn. Men der er mange mindre havne i området, der hver har deres charme, f.eks. Ballen, Rantzausminde og Vindeby havne. I dette farvand mellem Svendborg, Ærø og de mange øer, er der også meget færgetrafik.

BRUG TURBØJERNE VED SKARØ
Skarø er en populær ø med masser af liv og aktiviteter. Godt beskyttet at Skarø Rev, ligger øens lille havn og en bugt med fire turbøjer. Rigtigt mange ligger i bugten her og nyder naturen og roen, men havnen er også hyggelig og har gode faciliteter. Skarø Rev er et beskyttet fugleområde, hvor der er færdsel forbudt i fuglenes yngletid (1. marts – 15. juli). Men uden for denne periode er det et skønt sted at opholde sig.

På revet er der bl.a. en skarvkoloni, og mange forskellige ande- og vadefugle holder til. Revet stikker ud fra Odden, som er et skønt område med strandeng. Det samme gør sig gældende på Kalveodde, som er en sandtange, der går ud fra Skarøs sydøstlige hjørne. Byen ligger i gåafstand fra havnen og emmer af idyl. Husk at smage på Skarøs egen is! 

DREJØ OG HJORTØ
Drejø er en aflang ø, som bør rundsejles, ikke mindst pga. de flotte klinter på øens vestlige spids. Men hold øje med dybden, især hvis du stikker dybt. Naturen på Drejø er præget af strandeng og strandsøer, primært på øens nordlige kyst. Her er god mulighed for at opleve mange forskellige arter af ande-, vade- og andre havfugle. I klinterne vil små huller afsløre digesvalekolonier. 

Hjortø er en mindre ø med meget få fastboende. Her er ingen butikker og havnen har ikke de store faciliteter. Så hvis du er til det lidt mere primitive og dertilhørende ro, er Hjortø et godt sted at besøge. Samtidig er her også smuk natur og øen kan gås rundt på nogle timer. Vær dog opmærksom på at der er færdsel forbudt på øens vestlige spids i fuglenes yngleperiode. Forenden af Pejdenoret ligger Hjortøs gamle mølle omringet af strandsøer og rørskov. Her skal du også tage hensyn til fuglene i samme periode. 

SÆLER OG RASTENDE HAVFUGLE
Sejler du syd om øen, kommer du rundt om tre holme, Odden, Mejlholm og Hjelmshoved. Ved lavvande kan man gå fra Hjortø til de tre holme, og især Hjelmshoved er populært til netop dette, fordi den ligger så tæt på Hjortø. Her er også godt badevand. Der er dog færdsel forbudt på de tre holme fra d. 1. marts – 15. juli. Du befinder dig her i et meget spændende område naturmæssigt. Det er i denne del af øhavet at der er størst chance for at opleve sæler, så hold øje med små mørke kugler, der af og til popper op i overfladen og følger dig nysgerrigt. 

Området er også spændende, fordi der her – men især længere sydpå – samler sig i titusindvis af rastende havfugle. Især i vinterperioden kan du opleve interessante arter, som f.eks. den smukke havlit. Vil du videre sydover mod Ærø eller Langeland, skal du derfor tage hensyn til disse og holde god afstand. 

 
UDGANGSPUNKT:

Svendborg, Ballen, Rantzausminde eller Vindeby havne m.fl.

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I SYDFYNSKE ØHAV ØST

Skarø Rev M
GPS position:
55° 0.921′ N 10° 28.167′ E

Skarø Rev M
GPS position: 
55° 0.886′ N 10° 28.232′ E

Skarø rev S
GPS position:
55° 0.831′ N 10° 28.229′ E

Skarø rev 
GPS position:
55° 0.792′ N 10° 28.227′ E

Brandklint øst v/Ballen Havn
GPS position:
55° 2.53′ N 10° 29.105′ E
 

BLÅ OPLEVELSER I SYDFYNSKE ØHAV ØST

Ålegræs er en meget vigtig havplante, og den trives i hele Det Sydfynske Øhav. Modsat andre typer af tang, sætter ålegræsset sig ikke fast på sten. Det er en blomsterplante, der slår rødder ned i sandet.

Ålegræs er et helt fantastisk sted at gemme sig, hvis man ikke er så stor. Derfor er der masser af fiskeyngel og rejer i ålegræsset, og sandbunden tiltrækker forskellige fladfisk. De mindre dyr lever bl.a. af tanglopper, som holder til her. Større dyr finder også vej herind på jagt efter de små fødeemner.

Men ålegræsset er også vigtigt af andre årsager. Det binder organisk materiale og næringsstoffer, og derfor er store mængder CO2 oplagret i ålegræsset.