DYRELIV

ISEFJORD

FJORDENS MANGFOLDIGE DYRELIV

Isefjord er én af landets mest dynamiske fjorde, med meget varierede kyster og bundforhold. Massevis af bugter, øer og holme gør området til et samlingssted for en lang række dyr. Rørvighalvøen er et fantastisk sted at observere fugle. Her trækker mange forskellige fuglearter forår og efterår, og du kan bl.a. opleve store flokke af rovfugle og andefugle på træk. Hovvig er et område med søer og rørskov, der tiltrækker en lang række ynglearter, f.eks. gravand, skeand og grågås, de forskellige lappedykkere, og en vadefugl som viben. Der er flere fugletårn ved området. Ved Korshage spidsen, der ligger åbent ud til Kattegat, kan du periodevis opleve trækkende havfugle som f.eks. sule og mallemuk.

Marsvin findes i det meste af fjorden, og især på stille dage kan du observere dem, når de lydløst bryder havoverfladen. Du kan være heldig at observere dem fra land på kyststrækninger, der strækker sig ud i Isefjord.

Et andet havpattedyr, du kan opleve i Isefjord er den spættede sæl. Isefjord er ikke én af vores mest kendte sællokaliteter, men de findes i pænt antal, og du kan se dem i det meste af fjorden. Du har dog større chance for at opleve dem ved de mange sandrevler omkring Kyndbyværket. Her findes en mindre koloni, der kommer og går. Isefjord er fyldt med disse småøer, holme og sandrevler, så hold øjnene åbne i nærheden af disse.

Vil du gerne opleve sæler i et langt større antal, så skal du en tur til Hesselø, der ligger omkring 25-30 kilometer nord for indgangen til Isefjord – det kan du bl.a. se i videoen her.

BLÅ OPLEVELSER I ISEFJORD

Lægger du mærke til kystens lyde, når du er ude på tur? Hvis du spørger naturvejleder i Isefjord, Poul H. Seidler, er det noget af det bedste at lytte til vandfuglenes sang. I Isefjord samler sangsvanerne sig hver vinter, hvor de nyder godt af ålegræsset i den lavvandede del af fjorden.

Sammen med edderfuglene skaber de et smukt og stemningsfuldt kor. Edderfuglene er her hele året, men det er også mest om vinteren at de høres. Især på stille dage er kombinationen af disse fugle noget helt specielt at lytte til. Pibeanden, og andre overvintrende fugle, stemmer også gerne i.

I videoen fortæller Poul mere om Isefjords lyde og fjordens foranderlige natur.