SNORKLING & DYKNING

ISEFJORD

MUNKHOLMBROEN

I den inderste del af Isefjord, ved Munkholmbroen, finder du et overraskende godt snorkel- og dykkerspot. Det er dog primært egnet til vinterdykning, idet vandet om sommeren kan være uklart pga. alger. Samtidig er Munkholmbroen et meget populært fiskested, hvorfor det ikke er så smart at dykke ved broen. Broen er dog lukket for fiskeri d. 16/9 – 15/3, hvor vandet også er klarest. Her i inderfjorden er vandet ganske lavt, og du opnår en max dybde på 5 meter, hvilket også gør det til et godt begyndersted. Der kan dog være en smule strøm, som du lige skal være opmærksom på.

Der er masser af liv på og ved bropillerne og de omkringliggende sten. De er overbegroet med flotte sønelliker, der svajer i strømmen, og i hulerne gemmer der sig forskellige fisk. Bunden er præget af muslingebanker, og her kan du måske få øje på nogle pænt store fjordskrubber. Her lever også havkarusser og hundestejler, og du kan ofte se store tætpakkede stimer af sild og makrel. Brug god tid her og få også de små detaljer med, som den flot farvede tangreje, der bevæger sig rundt på muslinger og sten.

Ålekvabben findes også i denne del af fjorden, og de kan blive ret store. Ålekvabben er den eneste danske fisk, der føder levende unger. Dykker du her omkring november, kan du se at nogle af ålekvabberne har ret store maver, og det er altså ungerne, der venter på at komme ud.

UDGANGSPUNKT:

Munkholmvej ved broen

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen

UDGANGSPUNKT:

Stranden ved Spodsbjerg Fyr

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen

HUNDEREVET

Hunderevet er et nyt stenrev, der er ved at blive etableret ud for Hundesteds kyst ved Spodsbjerg Fyr. Tidligere lå her et naturligt stenrev, men stenene blev fisket op og blev brugt til at etablere Hundested Havn. Det var medvirkende til at havmiljøet her – ligesom så mange andre steder i landet – kom under stort pres. Uden disse naturlige levesteder, har det marine dyre- og planteliv svære kår. Derfor er man nu i færd med at genopbygge stenrevet i form af et formidlingsrev tæt på kysten, der kan bruges af snorklere og dykkere.

De nye sten skaber huledannende rev, som tiltrækker enormt mange forskellige fisk, snegle, skaldyr og planter, og er dermed med til at genskabe en naturlig balance under overfladen. Se med her i videoen og bliver klogere på første etape af Hunderevet.

BLÅ OPLEVELSER I ISEFJORD

Lægger du mærke til kystens lyde, når du er ude på tur? Hvis du spørger naturvejleder i Isefjord, Poul H. Seidler, er det noget af det bedste at lytte til vandfuglenes sang. I Isefjord samler sangsvanerne sig hver vinter, hvor de nyder godt af ålegræsset i den lavvandede del af fjorden.

Sammen med edderfuglene skaber de et smukt og stemningsfuldt kor. Edderfuglene er her hele året, men det er også mest om vinteren at de høres. Især på stille dage er kombinationen af disse fugle noget helt specielt at lytte til. Pibeanden, og andre overvintrende fugle, stemmer også gerne i.

I videoen fortæller Poul mere om Isefjords lyde og fjordens foranderlige natur.