VANDRERUTER

HELNÆS & BØJDEN

HELNÆS MADE

På Helnæs ligger naturområdet Helnæs Maden. Maden er et Natura 2000 område og et vigtigt naturgenoprettelsesområde. Kvæg afgræsser Maden, som er hjemsted for en lang række spændende fugle, sjældne planter og andet dyreliv, som f.eks. strandtudser. Havørne kan du se året rundt, og i vinterperioden skal du kigge efter den imponerende og hurtige vandrefalk. Viber yngler her sammen med andre vade- og andefugle.

Du kan dreje ned ad Overdrevet fra Helnæs Byvej. Der findes parkeringspladser både på Overdrevet og helt ude ved kysten. I området er der afmærkede stier, som du kan følge. Vær dog opmærksom på at grundet den dynamiske natur, der hele tiden ændrer sig, kan nogle stier være nemmere at se end andre. Men området er fladt og ikke så stort, så du farer ikke vild.

Ruten går langs vandet og her er det med at holde øje med dyrelivet på begge sider. Du kan vælge at gå lidt sydpå til et område med mange mindre søer, inden du vender tilbage til stien mod nord. Nordpå krænger stien ind mod land, hvor der findes et fint, lille udsigtspunkt samt en skrænt med vilde planter. Resten af turen går primært langs eng og overdrev. Husk altid at holde god afstand til kvæget.

UDGANGSPUNKT:

Overdrevet, Helnæs

SVÆRHEDSGRAD:

Let

FACILITETER:

Ingen

DISTANCE:

Ca. 3 kilometer

BLÅ OPLEVELSER I HELNÆS OG BØJDEN

Under vandet, et ellers fredeligt sted på Horneland, ligger resterne af en kæmpe mole. Molen blev bygget af Nazi-Tyskland i 1943 og gik 200 meter ud fra kysten.

På denne strategisk vigtige placering, lagde tyskernes ubåde og andre både til. På land blev bygget barakker til 30-40 mænd, og en transformaterstation sørgede for at oplade ubådene. Transformaterstationen blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen i 1944 og herefter opgav tyskerne anlægget.

Når man dykker under vand, kan man finde spor efter de mange, kraftige pæle, der vidner om det store bygningsværk, som ubådsmolen var. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle den spændende historie og se billeder fra under vandet.