DYRELIV

HELNÆS & BØJDEN

DEN LILLE KYST-SVALE

Mellem april og september er de danske kystklinter hjemsted for vores mindste svale-art, digesvalen. Den kommer op fra Afrika og yngler i lange rør i klinterne. Fuglene graver rørene, der kan være næsten halvanden meter lange. For enden af røret ligger reden så og beskytter ungerne mod rovdyr. Digesvalen får som regel to kuld unger i løbet af sommeren, og hvert kuld udruges i ca. to uger. Efter ungerne er klækket, sørger forældrefuglene for dem i næsten tre uger, hvorefter de klarer sig selv.

Digesvalen er brun og hvid, hvor vores andre svaler er sort-hvide, landsvalen med rødt omkring ansigtet. Digesvalen har et brunt bånd, der går på tværs af brystet, og så er halekløften ikke lige så lang som hos de andre svaler. Selvom det er almindeligt at støde på digesvalen langs kysterne, yngler de også længere inde i landet ved f.eks. søer, moser og tangskove.

Du er ikke i tvivl, når du møder en koloni af digesvaler på kysten. Redehullerne er helt karakteristiske og ikke til at tage fejl af, og der er en livlig aktivitet, også selvom kolonien ikke er så stor. Fuglene flyver hurtigt og lavt og flakser mere med vingerne end vores andre svale-arter. De suser dig om ørene på jagt efter insekter, og de kan flyve ret langt ud fra kysten og lavt henover vandoverfladen.

NAVN:

Digesvale

VIDENSKABELIGT NAVN:

Riparia riparia

LEVESTEDER:

I det meste af verden, dog som forskellige underarter

STØRRELSE OG VÆGT:

12 cm lang, ca. 10-20 gram, vingefang 26-30 cm

ALDER

Max. 10 år

FØDE:

Insekter

REPRODUKTION:

4-5 æg lægges to gange pr. sæson og udruges i ca. to uger

OBSERVATIONSSTEDER:

På Vigøs nordspids, klinter langs Helnæs

UDGANGSPUNKT:

For enden af Dyndkrogvej

BØJDEN NOR

På den vestlige spids af Horneland ved Bøjden ligger en af Fyns bedste fugleobservationssteder. En stor sø, noret, ligger helt ud til kysten og tiltrækker er hav af ænder, vadefugle og kystfugle. Den åbne placering ud til Lillebælt og en masse små øer i søen, gør dette til en dynamisk naturplet, der hele tiden ændrer sig. Kvæg afgræsser strandengene, der i vinterhalvåret ofte oversvømmes. Området er et Natura 2000 område og et eksempel på, hvad succesfuld naturgenopretning kan gøre. I den øverste del af noret går vejen fra Bøjden-Fynshav færgehavnen på tværs af søen, men det lader ikke til at genere de mange fugle, der kan opleves på begge sider af vejen.

I området findes der to fugletårn, hvorfra du kan observere fuglene i fred, men en gåtur langs strandtangen giver dig mulighed for at afdække et større område. Fuglene befinder sig ofte i artsgrupperinger, så det er anbefalelsesværdigt at du tager dig god tid og kommer godt omkring. Du kan parkere for enden af Dyndkrogvej, hvorfra der er kort afstand til både fugletårn og strand.

I Bøjden Nor kan du møde utroligt mange forskellige fuglearter. Det er et af Danmarks bedste steder at se bjergand, men også taffeland, troldand, hvinand, pibeand og krikand er værd at holde øje med i efterår og vinter, når de samles i store flokke. Vadefuglene holder til i foråret til sensommeren og du kan opleve store flokke af rødben, viber, strandskade, stor præstekrave og klyder som alle yngler her sammen med flere måge- og ternearter. Mange andre arter lægger vejen forbi; ryler, hvidklirer, strandhjejler, mudderklirer, kobbersnepper, forskellige skalleslugere og lappedykkere. Så her er virkelig en spændende lokalitet for dem, der nyder fugle og dynamisk natur. Husk kikkerten!

 

BLÅ OPLEVELSER I HELNÆS OG BØJDEN

Under vandet, et ellers fredeligt sted på Horneland, ligger resterne af en kæmpe mole. Molen blev bygget af Nazi-Tyskland i 1943 og gik 200 meter ud fra kysten.

På denne strategisk vigtige placering, lagde tyskernes ubåde og andre både til. På land blev bygget barakker til 30-40 mænd, og en transformaterstation sørgede for at oplade ubådene. Transformaterstationen blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen i 1944 og herefter opgav tyskerne anlægget.

Når man dykker under vand, kan man finde spor efter de mange, kraftige pæle, der vidner om det store bygningsværk, som ubådsmolen var. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle den spændende historie og se billeder fra under vandet.