KAJAK, KANO & SUP

HELNÆS & BØJDEN

ØERNE I HELNÆS BUGT

I Helnæs Bugt ligger tre små øer på række og ’lukker’ bugten af mod syd. De tre øer, Illumø, Horsehoved og Vigø er ubeboede og vidt forskellige i deres naturudtryk, og alle er de en udflugt værd. Dit bedste udgangspunkt for en tur rundt om øerne, er Faldsled Havn på Fynssiden. Vind og vejr bør bestemme om du tager nord eller syd om øerne.

Faldsled Havn er en hyggelig lille havn, der har et stort strandeng-område som nabo. Du kan eventuelt starte ud med at padle langs dette og ud til odden vest for havnen, inden du krydser over til Vigøs rev. Revet går ca. 400 meter ud fra Vigøs østlige spids i retning mod havnen. Her bliver meget lavvandet og du kan se skarver, måger og terner på en sandbanke langs revet.

VILDE VIGØ
Tager du nord om øerne er noget af det første du kommer til en stor koloni af digesvaler. Flere hundrede huller er tydelige i klinterne og aktiviteten er ikke til at tage fejl af; fuglene flyver ud og ind ad hullerne, der kan være halvanden meter dybe. De stryger tæt over vandoverfladen på jagt efter insekter og laver mesterlige manøvrer. Så er du fugleinteresseret er det et godt sted at tage den med ro og nyde denne mindste af de danske svale-arter.

Vigø er den af de tre øer, der har den vildeste natur. En stor del af øen er begroet med skov, og træerne vokser ned ad skrænterne mod vandkanten. Der findes bygninger på øen, som dog kun bruges til fritidsbolig. Du kan derfor gå i land her, dog uden for fuglenes ynglesæson (1. marts – 15. juli), hvis du bliver langs kysten.

HORSEHOVED OG ILLUMØ
Mellem Vigø og den lange Illumø ligger en lille, aflang holm. Det er Horsehoved, som kun er beboet af fugle. Dem er der til gengæld mange af, og du kan se både svaner i store flokke, skarver, måger og terner. Nogle af fuglene yngler på stranden, så hold god afstand, når du glider forbi. Faktisk kan man vade mellem de tre øer, så hvis du lægger kajakken eller boardet op på den ene ø, kan du tage en udflugt til de andre til fods.  

Illumø er den største af de tre øer og er dækket af marker og strandeng. Den er fladere end Vigø, men har en anden type dynamisk natur. Flere steder langs øens kyst er der små, kringlede indsøer der tiltrækker utroligt mange kyst- og vadefugle. Øen er ikke beboet, men der findes flere bygninger, der fungerer som feriebolig. Øens ro er medvirkende til at så mange fugle vælger at tage ophold og yngle her. 

Du vil sandsynligvis også møde en ålefisker eller to, da området er kendt for netop dette. Faktisk var det engang ålefiskere, der måtte træde til, da Illumøs forpagter havde brug for hjælp. Strenge isvintre viste sig at være problematiske, dengang der stadig blev drevet landbrug på øerne. Forpagteren måtte derfor alliere sig med lokale ålefiskere, der med deres fladbundede både var de eneste der kunne komme tæt nok på land og transportere dyr og foder. 

TILBAGE TIL FALDSLED HAVN
Når du runder Illumøs vestlige spids er det først strandeng, der møder dig. Herefter et par hundrede meter med marker og så strandeng igen. Øens østlige spids er også et populært sted for fuglene. Rund spidsen og bevæg dig langs kysten indtil du når den anden side af Horsehoved. Her passerer du en lille kaj, der bruges når gæster besøger øen. Når du padler langs Horsehoved og Vigø, kommer du til en lille bådebro, hvor Vigøs gæster kommer til og fra land. Til sidst kan du så følge revet og sandtangen med skarver, terner og måger, inden du krydser tilbage over til Faldsled Havn. 

 
UDGANGSPUNKT:

Faldsled Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

EGNET TIL:

Kajak, SUP (kortere strækninger), kano

DISTANCE:

Ca. 12 kilometer

UDGANGSPUNKT:

Agernæs Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

EGNET TIL:

Kajak, kano og SUP (kortere strækninger)

DISTANCE:

Ca. 15 kilometer

RUNDT OM HELNÆS

Denne tur er helt fantastisk at tage i kajak. Den kræver ingen kryds i åbent vand, du følger blot en smuk og varieret kyststrækning. Er du ikke så glad for bølger, så vælg en dag uden for meget vind. Så vil du opleve at Helnæs tager sig helt fantastisk ud fra vandsiden.

En af de smarte ting her er også, at du kan tage kajakken op samme sted, som du sætter i, vel at mærke uden at passere det samme sted to gange. Agernæs Havn ligger på et smalt stykke land, hvor halvøen Agernæs begynder. Agernæs forbindes så med Helnæs via en lang, naturlig dæmning. Du kan sætte kajakken i ved havnen og køre bilen over på den anden side af vejen, hvor du ved et større græsområde kan tage kajakken op efter endt tur. Du kan også gøre det omvendt, afhængig af, hvilken vej du vil rundt om Helnæs. På hele denne tur kan du frit gå i land og tage de nødvendige pauser.

GÅ I LAND VED HELNÆS MADEN
Starter du ved havnen på vestsiden, møder du først en lang strækning med lækkert, klart badevand inden du når den lange dæmning. Herefter bliver kystlandskabet lidt mere dramatisk med høje, rullende bakker. Her ligger Bobakkerne, som blev dannet i en sprække i isen under sidste istid. Du padler her med Lillebælt til højre og det er et rigtigt godt sted at se marsvin, især når overfladen er stille. Herefter kommer områder med strandeng, hvor mange fugle holder til.

Helnæs Maden er et godt sted at gå i land. På vandet kan du opleve store flokke af f.eks. edderfugle. Tag en lille tur rundt langs stierne i Natura 2000 området og kig efter rovfugle, der ofte frekventerer her. Havørne kan du se året rundt, og i vinterperioden skal du kigge efter den imponerende og hurtige vandrefalk. Viber yngler her sammen med andre vade- og andefugle. Kvæg afgræsser Maden, som er et vigtigt naturgenoprettelsesområde, der også huser strandtudser. Her findes også masser af sjældne og fredede planter, som f.eks. den flotte, lilla majgøgeurt. 

HELNÆS FYR OG SYDSPIDSEN
Når du har passeret Maden, når du Helnæs Fyr, måske et af Danmarks smukkest beliggende fyr. Helnæs Fyr er et populært udflugtsmål for naturglade mennesker, der vil nyde udsigten over Lillebælt og lystfiskere, der håber på at få ekstra store havørreder på krogen. Helnæs Fyr blev bygget i 1901.

Den sydlige spids byder på et langt område med bevoksning, små klinter og landbrugsjord, inden du på den anden side, på vej ind i bugten, møder bebyggelser og strandområder. Hold dig tæt under kysten i det lave vand, når du padler ind i bugten mellem Helnæs og Illumø. Et langt skovområde, hvor træerne nogle steder vokser helt ned til vandkanten, følger nu. Vil du holde en pause et sted med ro og flot natur, er dette et godt sted. 

EN VEKSLENDE KYST
På den sidste strækning passerer du en bugtet kyst med rørskov og vild natur, inden Helnæs’ øverste spids snævres ind og bliver til en spids. Her er der strandeng og gode muligheder for at støde på forskellige ænder og vadefugle. Her møder du så dæmningen fra den anden side, som du kan padle ind langs, hvis du har lyst. Du kan også krydse direkte over til Agernæs og Skarris Odde, et område med strandeng. 

Som noget af det sidste møder du den lille holm, Fiskeholm. Her yngler forskellige måger og terner, så hold en respektabel afstand i yngleperioden (1. marts – 15. juli). Nu er du snart tilbage i den lille vig på den anden side af havnen, hvor du kan trække kajakken i land. 

 

BLÅ OPLEVELSER I HELNÆS OG BØJDEN

Under vandet, et ellers fredeligt sted på Horneland, ligger resterne af en kæmpe mole. Molen blev bygget af Nazi-Tyskland i 1943 og gik 200 meter ud fra kysten.

På denne strategisk vigtige placering, lagde tyskernes ubåde og andre både til. På land blev bygget barakker til 30-40 mænd, og en transformaterstation sørgede for at oplade ubådene. Transformaterstationen blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen i 1944 og herefter opgav tyskerne anlægget.

Når man dykker under vand, kan man finde spor efter de mange, kraftige pæle, der vidner om det store bygningsværk, som ubådsmolen var. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle den spændende historie og se billeder fra under vandet.