FISKESTEDER

HELNÆS & BØJDEN

HELNÆS FYR

Er det de store havørreder, du går efter, så er Helnæs Fyr et besøg værd. Rygterne vil i hvert fald vide at havørreden er ekstra stor her. Måske er det det åbne vand ud mod Lillebælt, som med strømmen bringer masser af næring og føde med til fiskene, eller det dybe vand med masser af skjulesteder helt inde ved land. Det er i hvert fald en populær fiskeplads, så kom tidligt om morgenen, hvis du vil have gode chancer.

Du kan parkere ved fyret og gå den korte tur ned på den stenede strand. Det dybe vand kommer tættest på land til højre for fyret, men du kan fiske på hele strækningen på hver side af fyret. Havbunden er her udpræget stenbund med tangplamager. På en dag uden vind er dette et utroligt flot punkt i Danmark med udsigt over den sydlige del af Lillebælt. I området lever der mange forskellige havfugle og det er et rigtigt godt sted at spotte marsvin fra. Så selvom du ikke fanger en rekordstor havørred, er Helnæs Fyr alligevel køreturen værd. Og måske bliver det til et par pæne fladfisk, der også her trives på den stenede bund.

UDGANGSPUNKT:

Ved fyret, for enden af Lindhovedvej

ARTER:

Havørred, fladfisk, hornfisk

BLÅ OPLEVELSER I HELNÆS OG BØJDEN

Under vandet, et ellers fredeligt sted på Horneland, ligger resterne af en kæmpe mole. Molen blev bygget af Nazi-Tyskland i 1943 og gik 200 meter ud fra kysten.

På denne strategisk vigtige placering, lagde tyskernes ubåde og andre både til. På land blev bygget barakker til 30-40 mænd, og en transformaterstation sørgede for at oplade ubådene. Transformaterstationen blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen i 1944 og herefter opgav tyskerne anlægget.

Når man dykker under vand, kan man finde spor efter de mange, kraftige pæle, der vidner om det store bygningsværk, som ubådsmolen var. Hør Blå Oplevelsers Søren Larsen fortælle den spændende historie og se billeder fra under vandet.