FISKESTEDER

STEGE BUGT & STORSTRØMMEN

TROLLING FRA KLINTHOLM HAVN

Nogle steder i landet er kendt for godt trolling fiskeri, og den sydlige Østersø er en af dem. Trolling fiskeri er når man trækker en til flere fiskestænger efter en båd, mens man sejler ganske langsomt. Stængerne kan sættes forskelligt, men forskellige blink og dybder for at tiltrække forskellige slags fisk. Trolling fiskeri egner sig især til at fange fisk, der lever frit i vandsøjlen eller på dybere vand. Ofte kan man fange større eksemplarer af fiskene ved at tage ud med en båd på denne måde.

Området omkring Møn er laksefiskeri, når det er bedst. Denne del af Østersøen er et helt fantastisk sted at fange laks. Det skyldes at laksene svømmer ud i Østersøen fra svenske elve oppe nordpå. De opholder sig gerne i den sydlige del af Østersøen, hvor der er masser af føde i form af småfisk, som f.eks. brislinger og tobis. Du kan dog også fange store havørreder, hornfisk, makrel og mange andre fiskearter i området.

Trolling er en fantastisk måde at fiske på. Når vejret er godt og overfladen stille oplever man en helt fantastisk ro ude på havet, mens man tålmodigt venter på bid. Det giver en enorm frihed at være fleksibel og kunne flytte båden efter lyst og behov. Det er klart en fordel at bruge flere stænger, som du kan tilpasse og på den måde gå mere målrettet efter bestemte fiskearter.

Hvis du gerne vil opleve trolling fiskeri i den sydlige Østersø, så kan du tage ud fra Klintholm Havn, som er en velkendt trolling havn. Kommer du ikke med egen båd er der flere muligheder for at leje en trolling båd eller booke en guidet trolling tur.

UDGANGSPUNKT:

Klintholm Havn

ARTER:

Laks, havørred, hornfisk, makrel, torsk

BLÅ OPLEVELSER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Grønsund er et spændende farvand af mange årsager, ikke mindst pga. de mange vrag, der ligger under overfladen. Det er dog langtfra alle år, at man kan se vragene. Strømmen i Grønsund er nemlig meget stærk og det betyder at sand og sten fra havbunden flyttes rundt og henholdsvis dækker og eksponerer vragene.

En af de mere interessante fund, der er gjort i Grønsund, er to stammebåde fra Middelalderen. De velbevarede stammebåde er blevet lokaliseret ud for Hårbølle Havn på ca. 17 meters dybde. Marinarkæologer har dækket vragene til med et filtlag, for at bevare og beskytte stammebådene fra den kraftige strøm.

De kanolignende stammebåde blev lavet af træstammer og udhulet med økser. Stammebådene, der sandsynligvis har været brugt til fiskeri og transport på tværs af Grønsund, kaldes også eger. På billedet ses en rekonstruktion af en typisk middelalderstammebåd, som dem der ligger på bunden ved Hårbølle.