KAJAK, KANO & SUP

STEGE BUGT & STORSTRØMMEN

STEGE NOR

Stege Nor er et helt fantastisk kajak-sted, som også egner sig rigtigt godt til kano, robåd og SUP. Det gør det fordi Noret er beskyttet fra det værste vind og vejr. Der er masser af kringelkroge og rørskov at gå på opdagelse i, og det er en alletiders beskyttet legeplads, når der skal trænes redningsøvelser eller teknikken skal finpudses.

Du kan isætte på Fiskerstræde i Stege. Her er masser af p-pladser og plads til udstyr. Herfra ror du ind i Noret i den retning, du nu har lyst eller som vind og vejr dikterer. En af de spændende ting ved Stege er at det ferske vand fra Noret møder det salte vand i havnen og fra bugten. Derfor overlapper en hel del salt- og ferskvandsfisk hinanden lige her.

DET MANGFOLDIGE LIV I RØRSKOVEN
Næsten hele Norets kant er bevokset med tæt rørskov, og rørskoven er et interessant sted at observere dyrelivet, især de forskellige fugle. I bunden af Noret, ved golfbanen, er det muligt at gå i land og tage et kort ophold. Der er også et par andre steder, hvor det er muligt at gå i land på et lille område. Der er en del mindre broer ud til Noret, men tjek først om de er private inden du bruger dem.

Nogle af de fuglearter, du kan møde i Noret, er bl.a. fiskehejre, toppet lappedykker, knopsvane, sangsvane, canadagås m.fl. Der findes rigtigt mange forskellige andefugle, som troldand, hvinand og pibeand afhængig af sæsonen. En af de interessante ting ved Norets placering er, at ligesom når det kommer til livet under vand, præges fuglelivet også af et overlap af arter, der foretrækker hhv. ferskvandssøer og havkysten. Du kan derfor også opleve terner, toppet skallesluger og strandskade. 

Og som altid, når man befinder sig i tæt rørskov, skal man lytte efter rørdrummens dybe pauken og holde øjnene åbne for skægmejser, der holder fast i rørene.

SVANER I STORE FLOKKE
Stege Nor er en af mange lavvandede laguner i området, der får besøg af kæmpe flokke af knopsvaner i juli. Her samles de for at fælde svingfjerene. I ca. en måned kan de derfor ikke flyve og søger området for beskyttelse og adgang til nem mad i form af vandplanter, der kan nås med halsen fra overfladen. Svanerne er meget sårbare i denne periode, derfor skal du sørge for at holde ekstra god afstand til dem, så de ikke skræmmes ud i en gumpetung flugt henover overfladen. 

UDGANGSPUNKT:

Fiskerstræde, Stege

SVÆRHEDSGRAD:

Let

EGNET TIL:

Kajak, SUP, kano

DISTANCE:

Ca. 5-8 kilometer

Foto: Strågården, Nyord

UDGANGSPUNKT:

Ulvshale Strand, Balle Strand, Kalvehave Havn eller Stege Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

EGNET TIL:

Kajak, SUP (kortere strækninger)

DISTANCE:

Varierende, afhængig af udgangspunkt, men op til 20+ kilometer

ULVSHALE OG NYORD

En enestående kajakoplevelse venter dig ved Ulvshale og Nyord. Det er bedst at tage ud en dag, hvor vinden kommer fra vest eller sydvest, således du har fralandsvind langs Ulvshale Strand og Sækkesand. Der bliver meget lavt i området, så hold øje på dybden og ro et stykke fra kysten. Men den lave dybde er også en af de charmerende ting ved området. Nogle steder føler man sig hensat til en nærmest tropisk verden, når man ror ud langs de klare vand ved Ulvshale.

Du kan parkere ved p-pladsen på Ulvshalevej ved siden af campingpladsen. Det kan være du skal gå et lille stykke langs stranden for at finde et godt sted at sætte kajakken i, der er nemlig en del sandbanker helt inde ved stranden. Ro nordpå langs kysten. Efter ca. 3 kilometer skal du krydse over til Sækkesand. Kom godt ud fra kysten, for her kan være mindre end en halv meter vand under kajakken.

SÆLER OG HAVFUGLE NYDER ROEN
Når du når til Sækkesand skal kikkerten frem. Her kan du nemlig opleve flokke af sæler, der ligger og nyder livet på den kæmpe sandbanke. Masser af havfugle trives også her, så holde øje med f.eks. terner og edderfugle samt vadefugle som stor præstekrave og stenvender.

I august måned ligger sælerne mere på land end sædvanligt. Det skyldes at de skifter pels, og til det skal de bruge solens stråler på den tørre pels. Husk altid at holde behørig afstand til sælerne. Hvis de hopper i vandet er du kommet for tæt på dem. Til gengæld kan du være heldig at opleve sæler omkring dig i vandet Nogle gange er de så nysgerrige at de kommer ret tæt på din kajak. Vær opmærksom på at du ikke må gå i land på Sækkesand mellem d. 1. mart og d. 31. juli. 

NYORD RUNDT
Slå en omvej rundt om spidsen af sandbanken, inden du ror mod Ægholm, et lille aflangt stykke land. Her er der adgang forbudt hele året. Igen gælder det at holde øje med dybden og holde dig et stykke fra land. Du følger Bøgestrøm godt rundt om Nyords vestlige spids. Herefter kan du atter komme lidt længere ind mod land. Hold en pause i hyggelige Nyord Havn og oplev, hvordan tiden er skruet tilbage i den lille, bilfri by. 

Forbi Nyord Enge, andre vadefugle, viber, klyde, forskellige ænder etc. Ind under broen, tilbage rundt om Møns spids til Ulvshale.

Denne tur kan også tages fra Stege, Kalvehave eller Balle Strand. Du kan sagtens vælge at tage kortere etaper afhængig af dit erfaringsniveau, tid og vejr. Der er smukt hele vejen rundt. 

MØNS KLINT

At ro i kajak langs Møns Klint er vel nok en af Danmarks mest fantastiske naturoplevelser. Klinterne er Danmarks højeste og tårner sig op fra havbunden. Det hvide kridt, den grønne skov, der vokser på toppen og det turkisfarvede vand skaber sammen et smukt og unikt farvespil, der gør sanserne godt. Når man samtidig tænker på at kridtvæggene er gammel havbund, der er presset op over overfladen af kontinenternes pres og formet af is fra sidste istid, bliver oplevelsen endnu mere spektakulær.

Uanset om du vælger at tage en dagstur eller bruge flere dage rundt om Møn, er det vigtigt at du tager dig god tid. Du befinder dig i et helt specielt hjørne af Danmark, hvor naturen ikke ligner nogle andre steder i landet.
Tager du på en dagstur, kan du tage ud fra Klintholm Havn. Her er gode faciliteter og det er den havn, der er tættest på klinten. Hvis du skal rigtigt rundt om Møns Klint og få det hele med, er det en tur på ca. 15 kilometer frem og tilbage til havnen. Det gode ved en sådan dagstur er at du får set klinten to gange og dermed har mulighed for at tage det hele ind.

MASSER AF MULIGE RUTER
Men der er mange andre udgangspunkter, hvis du vil opleve Møns Klint fra kajak. Mange bruger en forlænget weekend og tager rundt om hele Møn. Herfra kan udgangspunktet både være Hårbølle Havn, Stege Havn eller måske Kalvehave Havn. Dette kræver dog lidt mere planlægning, da der er være langt mellem de kystnære campingpladser. Men er du klar til en primitiv overnatning på stranden med din kajak, er der masser af muligheder. Det gælder om ikke at være for træt, når du når klinten, så kend dit niveau og dine grænser inden du planlægger en tur på flere dage. 

DEN VIGTIGE VIND
Vandet omkring Møns Klint får sin smukke, turkise farve fra kridtet, som præger havbunden. På dage med østenvind bliver vandet meget uklart, da kridtet hvirvles op både fra havbunden og fra selve klinten. Det er derfor vigtigt at du planlægger din kajaktur på en dag med vestenvind, og helst når vinden har blæst fra vest i et par dage forinden. 

Når vandet er klart og roligt er der optimale forhold til at studere naturen nærmere. Hold øje med sæler – dem er der mange af i området. Giv dem plads til at være nysgerrige og komme hen til din kajak, i stedet for at opsøge dem, for så ser du ikke meget til dem. Når overfladen er stille er deres runde hoved tydeligt at se. Det samme kan siges om marsvinenes lille, mørke og trekantede rygfinne. 

Du skal også huske at kigge op. Verdens hurtigste fugl, vandrefalken, frekventerer nemlig Møns Klint på jagt efter bytte. Du kan også opleve havørnen og en lang række af spændende kyst- og havfugle på din vej. Husk kikkerten!

UDGANGSPUNKT:

Klintholm Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

EGNET TIL:

Kajak, SUP (hvis du går ud tættere på klinten)

DISTANCE:

Varierende. Ca. 15-20 kilometer frem og tilbage langs klinten fra Klintholm Havn

BLÅ OPLEVELSER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Grønsund er et spændende farvand af mange årsager, ikke mindst pga. de mange vrag, der ligger under overfladen. Det er dog langtfra alle år, at man kan se vragene. Strømmen i Grønsund er nemlig meget stærk og det betyder at sand og sten fra havbunden flyttes rundt og henholdsvis dækker og eksponerer vragene.

En af de mere interessante fund, der er gjort i Grønsund, er to stammebåde fra Middelalderen. De velbevarede stammebåde er blevet lokaliseret ud for Hårbølle Havn på ca. 17 meters dybde. Marinarkæologer har dækket vragene til med et filtlag, for at bevare og beskytte stammebådene fra den kraftige strøm.

De kanolignende stammebåde blev lavet af træstammer og udhulet med økser. Stammebådene, der sandsynligvis har været brugt til fiskeri og transport på tværs af Grønsund, kaldes også eger. På billedet ses en rekonstruktion af en typisk middelalderstammebåd, som dem der ligger på bunden ved Hårbølle.