SEJLADS

STEGE BUGT & STORSTRØMMEN

MØNS KLINT

At sejle langs Møns Klint er en af de unikke og helt specielle oplevelser, du kan få i det blå Danmark. Klinten, der rejser sig 128 meter over havets overflade på højeste sted, er et imponerende syn både fra land og fra vand. Den gigantiske kridtvæg vidner om en vild fortid, hvor verden var dramatisk anderledes end vi kender den i dag.

Der er flere muligheder, hvis du vil sejle langs Møns Klint. Du kan tage udgangspunkt i Klintholm Havn og sejle frem og tilbage, du kan tage turen nordom fra Stege til Klintholm og få det utroligt smukke område omkring Nyord med, eller du kan tage hele turen rundt om Møn, Nyord og Bogø. Vælger du sidstnævnte kan du sagtens bruge 2-3 dage på turen, hvis du virkeligt ønsker at nyde synet og den spektakulære natur i hele området.

HAVBUNDEN OVER VAND
Når man sejler langs Møns Klint ser man klinten i hele sit imponerende omfang. Det er et noget anderledes perspektiv end at gå langs den, hvor stykke efter stykke tårner sig op over en. Men du kan faktisk komme ret tæt ind under land, hvor du også får fornemmelsen af de hvide klinters enormitet.

Det hvide kridt er i virkeligheden et stykke havbund, der er dannet af kalkskeletter fra forskellige alger og havdyr, der levede for ca. 70 millioner år siden. Som kontinenterne har flyttet sig fra og mod hinanden er have og bjerge blevet skabt. Havbunden blev presset op af havet, der engang dækkede Danmark. I sidste istid skar isen ind i havbunden og skabte de dramatiske formationer, som klinterne har i dag. 

TURKIS VAND OG GAMMEL SKOV
Vandet ud for Møns Klint har en lys blågrøn farve, som minder om noget vi kender fra tropiske have. Det skyldes at kridtet fra klinten udvaskes i vandet. Under overfladen er der skabt et unikt stykke undervandsnatur med kridtformationer, masser af varieret liv og nogle steder grotter. 

På overfladen skal du holde øje med både marsvin og sæler. Men du skal også kigge opad. Flere steder vokser 400 år gamle bøgetræer ned ad væggene og dækker klintens top, og derved skabes en smuk, grøn kontrast til de hvide vægge og det lyseblå hav. I luften kan du være heldig at se vandrefalken, der jager i området, men også havørnen og andre spændende hav- og kystfugle. 

Møns Klint er et sted, der skal nydes med alle sanser og masser af tid.    

 
UDGANGSPUNKT:

Klintholm Havn/Stege Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Viemose
GPS position:
55° 0.638′ N 12° 10.139′ E

Viemose
GPS position: 
55° 0.480′ N 12° 10.339′ E

Tærø S
GPS position:
54° 56.9862′ N 12° 5.7168′ E


Tærø N
GPS position:
54° 57.3378′ N 12° 4.1352′ E

Nord for Tærø
GPS position: 
54° 57.355′ N 12° 3.754′ E

Bogø nord, Skåninge Bro
GPS position: 
54° 56.347′ N 12° 1.251′ E

Sortsøhestehave
GPS position: 
54° 54.473′ N 11° 59.633′ E

Sortsøhestehave
GPS position:
54° 54.344′ N 11° 59.667′ E

UDGANGSPUNKT:

Kalvehave Havn/Stege Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel 

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Viemose
GPS position:
55° 0.638′ N 12° 10.139′ E

Viemose
GPS position: 
55° 0.480′ N 12° 10.339′ E

Tærø S
GPS position:
54° 56.9862′ N 12° 5.7168′ E


Tærø N
GPS position:
54° 57.3378′ N 12° 4.1352′ E

Nord for Tærø
GPS position: 
54° 57.355′ N 12° 3.754′ E

Bogø nord, Skåninge Bro
GPS position: 
54° 56.347′ N 12° 1.251′ E

Sortsøhestehave
GPS position: 
54° 54.473′ N 11° 59.633′ E

Sortsøhestehave
GPS position:
54° 54.344′ N 11° 59.667′ E

TÆRØ OG BOGØ

Der er så mange muligheder for smukke dagsejladser i dette område. De små øer indbyder til et nærmere kig fra søsiden, mens du langsomt glider forbi og holder øje med naturen omkring dig. Men du skal også holde et øje på dybden, for her bliver meget lavt mange steder.

Om du starter i Stege Havn eller Kalvehave er helt op til humør samt vind og vejr. Begge ture fører dig under Dronning Alexandrines Bro, inden Ulvsund og øerne viser sig. Starter du i Stege skal du være opmærksom på at du ikke bare kan krydse direkte hen til broen. Du skal lige tage ruten i zigzag uden om de lavvandede områder vest for havnen og syd for den lille holm, Lindholm, hvis lavvandede, undersøiske spids rager ret langt sydpå.

ØER PÅ STRIBE
Både Stege og Kalvehave havne er utroligt hyggelige og har hver deres charme. Begge har de også alle nødvendige faciliteter og indkøbsmuligheder, Stege er dog størst og med flest muligheder for andre oplevelser på land.

Gennem Ulvsund har du sydvestspidsen af Møn til bagbord. Til styrbord dukker først Langø op. Herefter Tærø, som du kan sejle begge veje omkring. Der ligger turbøjer på begge sider af Tærø, som du kan gøre ophold ved, mens du nyder omgivelserne. 

Når du når syd for øen, så læg mærke til den lille ø, der ganske passende hedder Lilleø. Her er der nemlig ro og fred og sandtanger til begge sider – noget som de spættede sæler i området elsker. Husk derfor at have kikkerten fremme, når du passerer. 

FARØBROERNE OG BOGØ
Tager du nord om Tærø, skal du være opmærksom på at du næsten skal helt hen til Farøbroen, før du kan vende om og tage turen langs Bogø tilbage. Men broen er også et syn værd og føler du dig eventyrlysten, så kryds under og kig opad. Vær opmærksom på at du ikke kan sejle hele vejen rundt om Bogø, da øen faktisk er landfast med Møn bortset fra den smalle Bogø-dæmning. Ud for Skåninge Bro ligger der en turbøje, hvor du kan gøre ophold, inden du sejler tilbage langs Møn.  

Hvis du vælger at tage under Farøbroerne og om i Grønsund, ligger der faktisk også to turbøjer, som du kan gøre ophold ved inden du tager turen tilbage i samme retning. 


BLÅ OPLEVELSER I STEGE BUGT OG STORSTRØMMEN

Grønsund er et spændende farvand af mange årsager, ikke mindst pga. de mange vrag, der ligger under overfladen. Det er dog langtfra alle år, at man kan se vragene. Strømmen i Grønsund er nemlig meget stærk og det betyder at sand og sten fra havbunden flyttes rundt og henholdsvis dækker og eksponerer vragene.

En af de mere interessante fund, der er gjort i Grønsund, er to stammebåde fra Middelalderen. De velbevarede stammebåde er blevet lokaliseret ud for Hårbølle Havn på ca. 17 meters dybde. Marinarkæologer har dækket vragene til med et filtlag, for at bevare og beskytte stammebådene fra den kraftige strøm.

De kanolignende stammebåde blev lavet af træstammer og udhulet med økser. Stammebådene, der sandsynligvis har været brugt til fiskeri og transport på tværs af Grønsund, kaldes også eger. På billedet ses en rekonstruktion af en typisk middelalderstammebåd, som dem der ligger på bunden ved Hårbølle.