TÆT PÅ HAVET

VEJLE FJORD

ØKOLARIET

I Vejle ligger Økolariet – en lille perle af et formidlings- og oplevelsescenter, der sætter fokus på bæredygtighed og natur. Her får hele familien viden om bl.a. klima, energi og bæredygtig mad. Gennem forskellige udstillinger øges kendskabet til naturværdier i Vejle Kommune.

Vejle Kommune arbejder med flere forskellige tiltag, der skal forbedre undervandsnaturen og havmiljøet i fjorden. Projekter med plantning af ålegræsbælter, etablering af stenrev og udsætning af muslinger til at rense vandet, er alle sat i værk for at sikre et rigt liv under overfladen.

Netop dette kan du lære mere om på Økolariet, der har en udstilling om livet under overfladen i Vejle Fjord. Du kan høre muslingerne og ålegræsset fortælle deres historier, og du kan FaceTime med fiskene i akvariet.

Det er gratis at besøge Økolariet.

ADRESSE:

Økolariet
Dæmningen 11
7100 Vejle
Tlf. 76812060

BLÅ OPLEVELSER I VEJLE FJORD

Vejle Fjord har gennem tiden været et sidste hvilested for mere end 100 hvaler. Både vågehval, pukkelhval, blåhval, grindehvaler og mange andre forskellige hvaler har endt deres dage i bunden af fjorden. Faktisk står Vejle Fjord for 1/5 af alle strandinger i Danmark.

I 2010 strandede en 17 meter lang finhval i fjorden. Finhvalen er verdens næststørste hvalart efter blåhvalen. Undersøgelser viste at hvalen var 135 år gammel, og dermed den ældste kendte hval nogensinde.

Hør Søren Larsen fortælle om de mange hvalstrandinger og vores egen historie med hvalfangst i området.