DYRELIV

VEJLE FJORD

FJORDENS MANGE FORSKELLIGE DYREARTER

Dyrelivet er ret så rigt og varieret i Vejle Fjord. Med åbning ud til den brede, nordlige del af Lillebælt og farvandet syd for Endelave og Samsø, er der en pæn trafik af forskellige havdyr og –fugle. I fjorden finder de både læ og et godt fyldt spisekammer, der kan mætte mange forskellige arter.

Marsvin er her masser af, og selvom der ikke lige er så mange oplagte steder for sæler at ligge sig på land, kommer de alligevel jævnligt ind i fjorden. De er bl.a. set i havnen, hvor de kan finde på at opholde sig på en udlagt sælponton. Hele året samles der store flokke af andefugle i fjorden, men hvilke arter afhænger af årstiden. Det bliver især spændende i vinterperioden, hvor rastende ænder som f.eks. troldand, taffeland og hvinand kommer på besøg. Og lidt usædvanligt kan du også opleve forskellige alkefugle, som ellers ses længere ude til havs samt i landets nordlige egne. I havnen kan du både opleve lomvie, alk og tejst. Mere sjældent ses lunden, der dog har valgt netop Vejle Fjord som et af få områder at opholde sig i Danmark.

Vejle Fjord er også blevet nøje udvalgt af vandrefalken, som er verdens hurtigste dyr. Ikke mindre end 390 kilometer i timen er falkens topfart, når den styrtdykker. I Vejle Havn kan du i vinterperioden være heldig at finde et vandrefalkepar, der efter en ihærdig indsats fra Dansk Ornitologisk Forening begyndte at yngle for få år siden. Vandrefalkene holder til ved den store, hvide silo på Sydkajen.

Desværre har Vejle Fjord også en lang historie med hvalstrandinger bag sig – se videoen nederst på siden. Mange hvaler har gennem tiden forvildet sig ind i fjorden, faktisk mere end 100 hvaler af forskellige arter siden 1807.

Vejle Kommune arbejder med flere forskellige tiltag, der skal forbedre undervandsnaturen og havmiljøet i fjorden. Projekter med plantning af ålegræsbælter, etablering af stenrev og udsætning af muslinger til at rense vandet, er alle sat i værk for at sikre et rigt liv under overfladen. Det kan du bl.a. lære mere om ved at besøge Økolariet i Vejle

BLÅ OPLEVELSER I VEJLE FJORD

Vejle Fjord har gennem tiden været et sidste hvilested for mere end 100 hvaler. Både vågehval, pukkelhval, blåhval, grindehvaler og mange andre forskellige hvaler har endt deres dage i bunden af fjorden. Faktisk står Vejle Fjord for 1/5 af alle strandinger i Danmark.

I 2010 strandede en 17 meter lang finhval i fjorden. Finhvalen er verdens næststørste hvalart efter blåhvalen. Undersøgelser viste at hvalen var 135 år gammel, og dermed den ældste kendte hval nogensinde.

Hør Søren Larsen fortælle om de mange hvalstrandinger og vores egen historie med hvalfangst i området.