SNORKLING & DYKNING

STOREBÆLT ØST

AGERSØ SNORKELSPOT

Nord for havnen på Agersø er et godt sted at snorkle eller dykke. Slagelse Kommune har opstillet et skilt om, hvad du kan opleve under overfladen på dette spot. Her er masser af liv og bunden variere mellem sten- og sandbund.

Blå Oplevelsers Søren Larsen har fisket lidt med rejenet for at vise, hvilke dyr du skal holde øje med, når du snorkler her. Masser af fjordrejer er altid et godt bevis på at der findes en del større fisk, som spiser rejerne. Men vi finder også Danmarks mindste fisk, den toplettede kutling.

Masser af fladfisk kan du også opleve. Både skrubber, rødspætter og ising er almindelig her. I tangen gemmer tangnål og tangsnarre sig, og så kan du være heldig at støde på store, sølvglimtende stimer af hundestejler.

UDGANGSPUNKT:

Stranden nord for havnen

SVÆRHEDSGRAD:

Let 

FACILITETER:

Offentlige toiletter ved havnen

BLÅ OPLEVELSER I STOREBÆLT ØST

Den 10. december 1956, fik Agersøs beboere sig noget af en overraskelse. En spækhugger var strandet på vestkysten, og det var en pænt stor en af slagsen. På Agersø Naturcenter kan man læse mere om hændelsen og se bl.a. hvalens ryghvirvel.

Spækhuggeren er et rovdyr, og har fået dens dramatiske navn pga. de spidse, kegleformede tænder, der kan bore sig ned i kødet på byttet. Der er faktisk set spækhuggere flere gange i Danmark. Mange af dem passerer Nordvestjylland og nogle af dem havner altså i de indre danske farvande. Men spækhuggeren fra 1956 var ikke den eneste hval, der strandede på Agersø. Tre år senere fik øboerne besøg af en næbhval.