KAJAK, KANO & SUP

STOREBÆLT ØST

SKÆLSKØR FJORD OG NOR

En utrolig smuk tur i kajak, kano eller SUP board er gennem Skælskør Fjord og Nor. Starter du i den lille, hyggelige fritidshavn, Vasebro Havn, er du allerede lige midt i naturen. Her ligger Storebælt mod vest og turen ind i fjorden venter mod øst. Her er masser af vandfugle, der raster på det lave vand og i rørskoven. Storebæltsbroen knejser flot i det fjerne, sejlere er på vej ind og ud af indsejlingen og lystfiskere håber på dagens fangst.

I den bugtede fjord passerer du områder med strandeng, rørskov og små laguner, og undervejs kan du tælle utroligt mange fuglearter. Svaner, fiskehejrer, forskellige måger og ænder ligger og nyder roen, fanger frokosten eller holder udkig på de mange sten, der kigger op over vandoverfladen. Hele området er et vildtreservat, hvilket betyder at dyrelivet her nyder godt af ekstra beskyttelse i form af forskellige færdsels- og jagtforbud.

BESØG SKÆLSKØR HAVN
På land er det et typisk marklandskab med stykker af grøn bevoksning, der viser sig. I inderfjorden ligger den lille ø, Kidholm, som er hjemsted for ynglende fugle. Her må du ikke gå i land i fuglenes yngleperiode (1. marts – 15. juli), og du skal generelt sørge for at holde god afstand til dyrene og ikke forstyrre. Derfor er det altid en god idé at tage en kikkert med, så du kan observere den naturlige adfærd på pæn afstand.

I lagunen syd for Kidholm støder Borreby Mose til inde fra land. I mosen er der utroligt mange vadefugle, der opholder sig, ofte tæt på kysten. Det kan være f.eks. klyder, viber eller rødben, du møder her. 

Bunden af fjorden snævres ind og her byder Skælskør Havn dig velkommen. En utrolig hyggelig havn, som er værd at tage en pause i. Havnen ligger omkranset af smukke bygninger og stemningsfuld idyl, og der er altid gang i aktiviteterne på trods af havnens beskedne størrelse. 

NORET
To broer går over den snævre passage til Noret. Her kan være ret kraftig strøm, så hvis du vil under dem og fortsætte din tur inde i Noret, skal du have erfaring og være tryg ved at manøvrere i strøm. Ellers skal du dele turen op og tage dette område en anden dag. 

Inde i Noret er der et pænt stykke med tæt skov, som tager sig godt ud fra vandsiden, og ellers bugtende marklandskab. Naturen bliver mest dynamisk i bunden af Noret, hvor lavvandede laguner og tæt rørskov tiltrækker en masse forskellige fugle året rundt. 

 
UDGANGSPUNKT:

Vasebro Havn eller Skælskør Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

EGNET TIL:

Kajak, kano og SUP

DISTANCE:

Varierende

UDGANGSPUNKT:

Vasebro Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Øvet

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

30-35 kilometer 

AGERSØ OG OMØ RUNDT

Vil du på øhop til Agersø og Omø i kajak, er det godt at tage ud fra Vasebro Havn ved indsejlingen til Skælskør Fjord. Herfra får du hele Agersøs smukke østkyst med, når du krydser over. Agersø er omkring 7 km2 stor, men oplevelser skorter det ikke på.

Næsten helt øens nordspids er strandeng, og det er det første du møder i lagunen ved Bøgevig. Her yngler Danmarks største måge, svartbagen. Her er også kolonier af andre måger, forskellige terner og edderfugle. Masser af forskellige vade- og andefugle nyder også godt af øens ro, og du kan opleve bl.a. strandskade, stor præstekrave, kobbersneppe, rødben og forskellige ryler. Agersø ligger også lige i de store rovfugles træk-rute, så kig op efter store, svævende vinger.

Agersø Havn og by er utroligt charmerende, og her kommer du helt ned i gear mens du nyder ø-livet. Der ligger en campingplads helt ned til strandkanten lige nord for Agersø Havn, så her kan du evt. overnatte.

 

Den sydlige del af øen er ligesom nordspidsen strandeng. Her ender øen i en hale, Østerhoved Flak. Du kan komme godt ind i den kringlede og dynamiske lagune, og her kan du opleve de samme fugle som nordpå, altså masser af hav-, ande- og vadefugle. Lad være at gå i land her i fuglenes yngletid (1. marts – 15. juli), for at give fuglene ro.

KRYDS OVER TIL OMØ
Når du runder Agersøs sydlige spids ved Agersø Fyr, er der et knap 2 kilometer kryds over til Omø. Omø er med sine ca. 4,5 km2 knap halv størrelse af Agersø, men samme idyl og smukke natur gør sig gældende. Der ligger en campingplads lige ved Omø Havn 50 meter fra vandkanten, hvis det er her at du vil overnatte. 

Ved byen ligger et stort vådområde og Omøs Sø. Her kan du opleve mange af de samme fugle som på Agersø. Omøs mest dynamiske naturområde danner en spids, der strækker sig ud i Storebælt fra øens vestkyst. Det hedder Mosen og er klart det bedste sted på øen at opleve de forskellige fugle. Her ligger også Omø Fyr med smuk udsigt over Storebælt, så tag en pause og gå rundt i området. Befinder du dig på Omø når det er mørkt og klart, er stjernehimlen et syn for sig selv. 

 

KORSØR NOR

En tur rundt i Korsør Nor kan være en hyggelig og afslappet tur på dage med pænt og stille vejr. Noret byder på lidt for enhver smag, men det kan være en udfordring med adgang til Noret. Det bedste sted at sætte i er nok ved bådforeningerne Lilleø og Magleø, men parkeringsforholdene ikke så gode ved den lille skur-by. Alternativt skal du sætte i ved strandstykket øst for den lange mole på Strandvej. Så får du en lille ekstra oplevelse, når du skal under klapbroen ind til Noret. Du skal dog her være ekstra opmærksom på skibstrafikken, samt strøm under broen.

Men det betaler sig, for når Noret først åbner op, er der masser at opleve langs kysten. Skur-byen, hvor lokale bådforeninger holder til, er et charmerende syn. Området ved golfbanen byder på masser af grøn bevoksning og små laguner, hvor fugle raster ved det lave vand. I den nordlige del bugter Noret sig med flere laguner og områder med rørskov. Tårnborg Kirke og voldstedet ved siden af rejser sig fra vandoverfladen og står flot set fra vandsiden.

I den sydlige del af fjorden er naturen en smule vildere, med flere laguner og tæt rørskov langs næsten hele kysten. Dette er et yndet sted for en lang række vandfugle, f.eks. gravænder, lappedykkere, blishøns og svaner, der yngler. Kommer du tæt på rørskoven, så hold øjne og ører åbne for fugle, der specielt holder af denne naturtype, som den sky rørdrum og den smukke skægmejse.

UDGANGSPUNKT:

Lilleø/Magleø, Strandvej 

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

EGNET TIL:

Kajak, kano og SUP

DISTANCE:

Ca. 6-8 kilometer

BLÅ OPLEVELSER I STOREBÆLT ØST

Den 10. december 1956, fik Agersøs beboere sig noget af en overraskelse. En spækhugger var strandet på vestkysten, og det var en pænt stor en af slagsen. På Agersø Naturcenter kan man læse mere om hændelsen og se bl.a. hvalens ryghvirvel.

Spækhuggeren er et rovdyr, og har fået dens dramatiske navn pga. de spidse, kegleformede tænder, der kan bore sig ned i kødet på byttet. Der er faktisk set spækhuggere flere gange i Danmark. Mange af dem passerer Nordvestjylland og nogle af dem havner altså i de indre danske farvande. Men spækhuggeren fra 1956 var ikke den eneste hval, der strandede på Agersø. Tre år senere fik øboerne besøg af en næbhval.