SNORKLING & DYKNING

SALTHOLM & KØBENHAVN

KASTRUP SØBAD

Ved Kastrup Søbad er der masser af liv – både over og under overfladen. Havbadet er velbesøgt hele året, og den runde bro, ’Sneglen’, er et populært opholdssted hvor man kan nyde brisen fra havet. Tager du snorkeludstyret på venter der en skøn oplevelse ved og omkring broen. På sandbunden er der masser af forskellige fladfisk. Kig efter et par øjne, der stikker op over sandet, eller omridset af fisken på bunden. Andre dyr, der holder til på sandbunden er bl.a. rejer, krabber og kutlingen.

Broens træpiller og trappestiger tiltrækker masser af liv. Muslinger gror på stolperne, hvor de sidder og filtrerer vandet. Fiskeyngel gemmer sig under broen, og rundt omkring er der områder med ålegræs og tangbegroede sten. I ålegræsset skal du holde et vågent øje med tangnål og tangsnarre, og ved stenene gemmer kutlinger og ulke sig i hulerne. Tangen tiltrækker også havkarusser og andre mindre fisk.

Øresund er i øvrigt ét af vores fiskerigeste farvande. Hele 155 fiskearter er registreret her, så det er med at holde øjnene åbne i dykkermasken og gå på opdagelse i det klare vand ved søbadet.

UDGANGSPUNKT:

Kastrup Søbad

SVÆRHEDSGRAD:

Let 

FACILITETER:

Offentlige toiletter 

UDGANGSPUNKT:

Strandstation 3 ved Amager Strandpark

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Offentlige toiletter

HAVHEKSEN

Havheksen er betegnelsen for en havbane lavet til dykkere ved Amager Strandpark. Kunne man se stedet fra oven, ville de udlagte stenrev og forhindringer forme en havfruefigur. Du kan gå ud fra Strandstation 3 ved molen. Du må parkere midlertidigt og læsse udstyr af ved strandkanten, men du skal parkere på p-pladserne i nærheden under dit dyk.

Under vandet venter der en ren legeplads for dykkere og snorklere. Her er der flere betonrør, som du kan svømme igennem, en stor sekskantet figur og flere stenrev. Stenrevene og figurerne tiltrækker masser af liv. De store sten er begroet med tang, der er ideelle gemmesteder for bl.a. havkarusse, savgylt, ulk, kutlinger og rejer. Du kan også opleve ålekvabber, tangsnarre og tangnål. Sidstnævnte holder især til i de områder, hvor der er ålegræs. På stederne med sandbund finder du flere forskellige arter af fladfisk.

Havheksen er et sted, som du sagtens kan blive ved med at vende tilbage til og udforske yderligere. Max dybden er 5 meter, hvilket giver masser af bundtid til den legesyge dykker, der elsker at kigge efter detaljer.

BLÅ OPLEVELSER VED SALTHOLM OG KØBENHAVN

Havskildpadder er et sjældent syn i Danmark. Ikke desto mindre er enkelte dyr alligevel kommet på afveje og er havnet i danske farvande. Havskildpadderne tilbagelægger tusindvis af kilometer i de store have, bl.a. ved at følge havstrømmene rundt.

I januar 2020 valgte en havskildpadde den forkerte strøm og havnede på en strand på vestkysten. Her blev den fundet af nogle turister og efterfølgende bragt til Den Blå Planet. Den var noget underafkølet grundet det kolde vand, men med kyndig hjælp fra akvariets personale kom den sig godt.

I dag lever den i bedste velgående og svømmer fornøjet rundt i Oceanet akvariet på Den Blå Planet, hvor du kan besøge den.