SEJLADS

SALTHOLM & KØBENHAVN

SALTHOLM OG FORTENE

Vores hovedstad har en rig og aktiv sejlerkultur, der byder på en del unikke oplevelser. Christianshavns kanal, Nyhavn og de nye kanalbyer står som verdenskendte symboler på en nation, der har sin tilknytning til havet kær. Det kan dog for udefrakommende sejlere måske synes som en udfordring at begive sig ind i storbyens snævre og travle vande, men det gør heller ingenting – for det bugner med skønne lystbådehavne på ydersiden af Amager samt nord og syd for heksekedlen. Både Dragør, Kastrup, Lynetten og Svanemøllen havne byder dig velkommen.

Blot et 10 kilometers stenkast fra centrum ligger en helt anden verden – kalk-øen Saltholm. Saltholm er med sin særegne form og unikke natur et refugium for dem, der savner ro – og for titusindvis af fugle, der yngler og raster på øen. Du får ikke synderligt meget ud af at gå ind på øen i sommerperioden, for her må du kun opholde dig på den nordligste niendedel af øen. Saltholm er nemlig et fredet naturreservat og et utroligt vigtigt ynglested for en lang række hav-, ande- og vadefugle. Samtidig er den beskedne anløbsbro, Barakkebroen, ikke en, hvor du finder nogen brugbare faciliteter.

Til gengæld ligger der turbøjer både øst og vest for øens nordspids – og det er netop her du finder roen væk fra byen og nyder udsigten til den fuglerige ø, der er én stor strandeng med vådområder og søer. Her finder du landets største koloni af edderfugle og af den smukke vadefugl, storspoven. Bramgæs og ænder i store flokke sørger for baggrundsmusikken sammen med de mange sølvmåger og svartbage.

Tag turen rundt om øen, men hold et vågent øje med dybden og søkortet, for her er stedvis meget, meget lavt, ligesom der findes forbudte områder. Peberholm ligger lige syd for Saltholm og er en kunstig ø, der blev bygget i forbindelse med Øresundsbroen. Meget af fuglelivet har også slået sig ned her. Peberholm skal rundes og du skal under Øresundsbroen to gange for at komme på Saltholms østkyst.

Sydøst for Saltholm ligger Svaneklapperne, en række småholme og sandrevler, hvor den spættede sæl holder til i stort antal. Husk at holde øje med de mørke, runde hoveder, der stikker op over overfladen og kigger nysgerrigt efter dig.
Når du sejler ved København, bliver du også mindet om byens omfangsrige forsvarsværk. Langs kysten ligger flere fort, der i fordums tid alle havde til formål at beskytte hovedstaden mod fjendtlige angreb fra søsiden. Men også ud for kysten er en række fort etableret, flere af dem på dertil skabte kunstige øer. Så tag turen rundt om Flakfortet, Middelgrundsfortet og Trekroner Fort og mærk historiens vingesus.

UDGANGSPUNKT:

Dragør, Kastrup, Svanemøllen havne m.fl.

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER VED SALTHOLM

Saltholm
GPS position:
55° 39′ 43″N 12° 43′ 17″E

Saltholm NV
GPS position: 
55° 39′ 34″N 12° 43′ 33″E

Saltholm Ø
GPS position:
55° 39′ 46″N 12° 47′ 59″E

BLÅ OPLEVELSER VED SALTHOLM OG KØBENHAVN

Havskildpadder er et sjældent syn i Danmark. Ikke desto mindre er enkelte dyr alligevel kommet på afveje og er havnet i danske farvande. Havskildpadderne tilbagelægger tusindvis af kilometer i de store have, bl.a. ved at følge havstrømmene rundt.

I januar 2020 valgte en havskildpadde den forkerte strøm og havnede på en strand på vestkysten. Her blev den fundet af nogle turister og efterfølgende bragt til Den Blå Planet. Den var noget underafkølet grundet det kolde vand, men med kyndig hjælp fra akvariets personale kom den sig godt.

I dag lever den i bedste velgående og svømmer fornøjet rundt i Oceanet akvariet på Den Blå Planet, hvor du kan besøge den.