KAJAK, KANO & SUP

SALTHOLM & KØBENHAVN

I KAJAK TIL SALTHOLM

København har meget at byde på, og i en kajak kan du nemt padle rundt i de mange, smukke kanaler, som storbyen bl.a. er kendt for – men hold øje med trafikken i de travle og snævre vande. Men blot 10 kilometer fra centrum har du dog en fantastisk mulighed for at få en enestående naturoplevelse på behørig afstand af byens virak. Her ligger nemlig øen Saltholm, der med sin særegne form og unikke natur et refugium for dem, der savner ro – og for titusindvis af fugle, der yngler og raster på øen.

Saltholm er ca. 7 kilometer lang og 2,5 kilometer bred. Så det en heldagsudflugt for den erfarne kajakroer på en vindstille dag – især hvis turen går hele vejen rundt om øen. Der er masser af isætningsmuligheder på Amager, men den korteste afstand til øen finder du fra Kastrup og Dragør lystbådehavne.

Saltholm er én stor strandeng med vådområder og søer. Øen har et exceptionelt rigt fugleliv, hvilket udgør en stor del at tiltrækningskraften for den naturinteresserede. Her finder du landets største edderfuglekoloni, og ligeså har den flotte vadefugl, storspoven, også valgt øen som det mest populære ynglested. Du finder kæmpeflokke af bramgæs, forskellige ænder, terner og måger.

Saltholms sydøst- og sydkyst er den mest dynamiske. Her er kystlinjen takket og frynset og giver næsten associationer til den svenske skærgård, med masser af grønne småøer og sandrevler. Det skyldes bl.a. øens kalkgrundlag. Det er også denne naturtype, der er speciel at opleve for en kajakroer. Her er ikke så godt at bade, og der er store områder, hvor du ikke må gå i land. Faktisk er det kun den nordligste lille del af øen, der må befærdes året rundt. Udenfor fuglenes yngletid (1. april – 15. juli) er et større område af øen dog åbent. Her er dog kun få ujævne grusveje og ingen stisystemer.

Du kan overveje at tage Peberholm med, hvis du vil over til sælkolonien ved Svaneklapperne og sydvestkysten. Peberholm er kunstigt skabt i forbindelse med Øresundsbroen, men mange fugle har også valgt at slå sig ned her, under træk og i yngleperioder. Svaneklapperne er en lang række af sandrevler, hvor spættede sæler holder til. Der er færdsel forbudt helt inde ved revlerne, men sælerne holder til i området omkring. Hold øje med mørke, runde hoveder, der stikker op over overfladen og holder nysgerrigt øje med dig. Ofte kommer sælerne til dig, fordi du og din kajak skal undersøges nærmere.

UDGANGSPUNKT:

Dragør eller Kastrup Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Øvet

EGNET TIL:

Kajak

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER VED SALTHOLM OG KØBENHAVN

Havskildpadder er et sjældent syn i Danmark. Ikke desto mindre er enkelte dyr alligevel kommet på afveje og er havnet i danske farvande. Havskildpadderne tilbagelægger tusindvis af kilometer i de store have, bl.a. ved at følge havstrømmene rundt.

I januar 2020 valgte en havskildpadde den forkerte strøm og havnede på en strand på vestkysten. Her blev den fundet af nogle turister og efterfølgende bragt til Den Blå Planet. Den var noget underafkølet grundet det kolde vand, men med kyndig hjælp fra akvariets personale kom den sig godt.

I dag lever den i bedste velgående og svømmer fornøjet rundt i Oceanet akvariet på Den Blå Planet, hvor du kan besøge den.