VANDRERUTER

ROSKILDE FJORD

VANDRETURE OMKRING ROSKILDE FJORD

Elsker du at tage vandrestøvlerne på og komme ud langs kysten, er der flere muligheder ved Roskilde Fjord. Fjorden er utroligt naturskøn, og kysterne er præget af skovklædte skrænter, rørskov og store områder med strandeng. Omkring 30 småøer og holme er spredt ud i farvandet, og det giver en flot og dynamisk udsigt. Roskilde Fjord er vildtreservat og Natura 2000 område bl.a. grundet de mange fugle, der yngler, overvintrer og raster her. 

Fjordstien er en 275 kilometer lang vandrerute ved Roskilde Fjord og Isefjord. Ruten er delt op i 7 mindre stræk, og flere af dem tager dig tæt på vandet. Du kan læse mere om de forskellige stræk her.

I Boserup skov mødes flere forskellige vandreruter, og området her er perfekt til kortere ture tæt på vandet.

De fleste af øerne og holmene i fjorden er fredede og må ikke betrædes i fuglenes yngleperiode (1. april – 15. juli). Men på Eskilsø, som er den lidt store ø, der ligger som en afgrænsning mellem fjordens åbne farvand mod syd og det smallere farvand mod nord, har du mulighed for at tage på kortere vandreture, så længe du overholder reglerne for færdsel på øen. Det kræver dog at du sejles derover – læs mere om turene på Eskilsø her.

 

BLÅ OPLEVELSER I ROSKILDE FJORD

Uanset hvor i landet, du befinder dig, er der masser af spændende liv på det lave vand, og Roskilde Fjord er ingen undtagelse. Fjorden er generelt lavvandet, men et enkelt sted når dybden omkring 30 meter. Hestehullet, som det hedder, er skabt af isen fra sidste istid. Den knap 42 kilometer lange fjord døjer, ligesom de fleste andre danske fjorde, med periodevis iltsvind, hvilket giver hårde vilkår for livet under overfladen. Men her er alligevel masser af liv.

Store blåmuslingebanker er med til at rense vandet, da blåmuslinger sier vandet ret effektivt, og bankerne findes flere steder rundt omkring i fjorden. Et kig under vandoverfladen afslører også mange forskellige fisk, bl.a. hundestejlen, der findes i store stimer i fjorden det meste af året.