SNORKLING & DYKNING

ROSKILDE FJORD

STENREV I ROSKILDE FJORD

Som så mange andre steder i vores farvand, har Roskilde Fjord tidligere været udsat for et omfattende stenfiskeri. Store sten fra havbunden har været byggemateriale til moler og havne, men har efterladt undervandsmiljøet uden egnede levesteder til havets dyr og organismer. Derfor er genetablering af vores stenrev en kæmpe hjælp til at sikre havet en sundere fremtid, mere biodiversitet og en tilbagevenden til dets oprindelige, levende tilstand.

I Roskilde Fjord er der blevet etableret tre forskellige stenrev ved henholdsvis Veddelev, Nørrerev og Ægholm. Revet ved Veddelev ligger kystnært ud for Vigen Strandpark, så du kan svømme ud til det. Det er nemlig et formidlingsrev for snorklere og dykkere, hvor du får en masse spændende viden med om de dyr og planter, du møder på revet. Revene ved Nørrerev og Ægholm kan du også snorkle eller dykke ved, men de ligger lidt længere ude i fjorden, og det betyder at du skal ud med båd for at nå dem.

På de nye stenrev kommer der hurtigt masser af liv, og med tiden vil stenene blive godt tilgroet af farvestrålende tang. I hulerne gemmer sig fisk som havkarusse, ulk og kutling, og på bunden kan du finde fladfisk, hvis du kigger godt efter. Stimer af småfisk og yngel nyder også den beskyttelse, revet yder, og krabber og søstjerner bliver ligeledes faste beboere. Så der er masser at glæde sig til, efterhånden som de nye stenrev for alvor bliver et populært hjem for fjordens havdyr og -planter.

Læs mere om projektet med etableringen af stenrevene i Roskilde Fjord her

UDGANGSPUNKT:

Vigen Strandpark, Veddelev

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen 

BLÅ OPLEVELSER I ROSKILDE FJORD

Uanset hvor i landet, du befinder dig, er der masser af spændende liv på det lave vand, og Roskilde Fjord er ingen undtagelse. Fjorden er generelt lavvandet, men et enkelt sted når dybden omkring 30 meter. Hestehullet, som det hedder, er skabt af isen fra sidste istid. Den knap 42 kilometer lange fjord døjer, ligesom de fleste andre danske fjorde, med periodevis iltsvind, hvilket giver hårde vilkår for livet under overfladen. Men her er alligevel masser af liv.

Store blåmuslingebanker er med til at rense vandet, da blåmuslinger sier vandet ret effektivt, og bankerne findes flere steder rundt omkring i fjorden. Et kig under vandoverfladen afslører også mange forskellige fisk, bl.a. hundestejlen, der findes i store stimer i fjorden det meste af året.