SEJLADS

ROSKILDE FJORD

GENNEM ROSKILDE FJORD

I Roskilde Fjord venter en sejleroplevelse udover det sædvanlige. Allerede fra indgangen til fjorden, ved Kulhuse Havn, begynder naturen at vise sig fra sin bedste side – og det bliver kun bedre, jo længere sydpå i fjorden, du kommer. I det første åbne stykke af fjorden venter skovklædte kyster og kanalbyen Frederiksværk. Her ligger også flere turbøjer, som du kan bruge og nyde naturen fra. Mod bagbord rejser Hvide Klint sig snart, og så snævres farvandet noget ind, når du passerer Dyrnæs molen og dens mange rastende fugle.

Mod styrbord fortsætter den tætte kystskov, og strandenge og holme begynder at vise sig. I Roskilde Fjord er der omkring 30 småøer og holme, hvor titusindvis af fugle hvert år opholder sig, både for at yngle, overvintre og raste under de lange træk. Mange af holmene er beskyttede, for Roskilde Fjord er vildtreservat og Natura 2000 område.

Ved Frederikssund snævres farvandet atter ind, og du skal under Kronprins Frederiks Bro for at komme videre sydpå. Frederikssund og Marbæk Lystbådehavne ligger naturskønt mellem Kronprins Frederiks Bro og Kronprinsesse Marys Bro. Flere holme er drysset ud over farvandet ved Skuldelev, hvor de berømte Skuldelev skibe, der er udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, blev fundet.

Jyllinge holmene dukker op sammen med den lidt større Eskilsø ved Jyllinge Havn. Du kan lægge til i begrænset tid ved molen på Eskilsøs vestlige side, som er det eneste lovlige sted at gå i land. Hvis du vil besøge øen, skal du dog gøre dette uden for fuglenes yngletid (1. april til 15. juli), for her er det forbudt at færdes på strandengene og indenfor 50 meter af kysten. Det samme gælder i øvrigt de fleste af fjordens mange holme og småøer.

Nu åbner farvandet sig lidt op, og du har flere muligheder for at udforske bunden af fjorden. Du kan tage vestpå og helt ned til Lejre Vig. På vejen møder du den smukke bugt på vestsiden af Bognæs, hvor du kan besøge Herslev Havn eller lægge til ved en turbøje i Kransekrog.

Den kringlede halvø Bognæs byder på ikke så lidt viger og laguner, hvor du kan nyde den helt spektakulære natur omkring dig fra en turbøjer. Tag turen ind i Kattinge Vig og nyd klinter, kystskov og små øer, samt en vrimmel af fugle som edderfugle, skarv og svaner. Besøg Veddelev Havn og nyd udsigten til Roskilde og den imponerende domkirke, der byder dig velkommen til den smukke vikingeby med den store og levende havn.

 

 

UDGANGSPUNKT:

Lynæs, Kulhuse, Frederiksværk havne, m.fl. 

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

DISTANCE:

Varierende

TURBØJER I ROSKILDE FJORD

Sælvig
GPS position:
55° 55.686′ N 11° 58.585′ E

Langøre
GPS position: 
55° 44.810′ N 12° 3.939′ E

Kransekrog
GPS position:
55° 41.251′ N 11° 59.420′ E

Ølvig
GPS position:
55° 41.885′ N 12° 0.434′ E

Se flere turbøjer i Roskilde Fjord her

BLÅ OPLEVELSER I ROSKILDE FJORD

Uanset hvor i landet, du befinder dig, er der masser af spændende liv på det lave vand, og Roskilde Fjord er ingen undtagelse. Fjorden er generelt lavvandet, men et enkelt sted når dybden omkring 30 meter. Hestehullet, som det hedder, er skabt af isen fra sidste istid. Den knap 42 kilometer lange fjord døjer, ligesom de fleste andre danske fjorde, med periodevis iltsvind, hvilket giver hårde vilkår for livet under overfladen. Men her er alligevel masser af liv.

Store blåmuslingebanker er med til at rense vandet, da blåmuslinger sier vandet ret effektivt, og bankerne findes flere steder rundt omkring i fjorden. Et kig under vandoverfladen afslører også mange forskellige fisk, bl.a. hundestejlen, der findes i store stimer i fjorden det meste af året.