KAJAK, KANO & SUP

ROSKILDE FJORD

RUNDT I ROSKILDE FJORD

I Roskilde Fjord venter noget af vores bedste og smukkeste kajakvand. Især i fjordens sydlige bund er der masser af kringelkroge, laguner og øer at gå på eventyr langs. Du har også flere muligheder for isætning, men Roskilde, Veddelev, Gershøj, Jyllinge og Herslev havne er alle oplagte muligheder. Du kan komme rundt i det meste af området på en dag, men du kan også tage kortere ture til f.eks. Kattinge Vig, eller længere ture med overnatning – der er masser af kystnære shelters og teltpladser. Og så har du selvfølgelig mulighed for at tage nordpå forbi Eskilsø og op gennem den bugtede fjord.

Hele Roskilde Fjord har omkring 30 småøer og holme, og en del af dem ligger her i den sydlige del. De fleste har adgangsforbud i fuglenes yngleperiode (1. april – 15. juli), for fjorden er vildtreservat og Natura 2000 område pga. de titusindvis af fugle, der yngler, overvintrer og raster her. Du behøver dog heller ikke at gå i land for at nyde de mange forskellige fuglearter. Rørskov og strandeng dominerer kystnaturen, og du kan møde mange arter af ande- og vadefugle. Men også rovfugle og forskellige småfugle holder til i hele dette fugle-mekka.

Højdepunkter på turen er f.eks. Kattinge Vig, hvor små laguner og kringelkroge vækker eventyrlysten, ikke mindst fordi baggrunden er smukke, skovklædte skrænter. Her er der god mulighed for at møde større flokke af f.eks. edderfugle og svaner, ikke mindst fordi Ringøen i midten er et populært ynglested for flere fuglearter. Tager du hele vejen rundt om krogede Bognæs venter mere af samme naturtype, inden du ender i Lejre Vig, med Kransekrog og flere holme at udforske.

Mod nord er kysten lige så dynamisk, både oppe ved Møllekrogen i vest og ved Eskilsø og de omkringliggende holme mod øst. Du kan eventuelt tage rundt om Eskilsø og tage turen forbi Oddestenen og ned langs den bugtede kyst mod syd. Uanset ruten eller varigheden af denne, får du en helt fantastisk oplevelse, hvor du skal give dig tid til at nyde kystens smukke detaljer og de mange fugle.

UDGANGSPUNKT:

Roskilde, Veddelev, Gershøj, Jyllinge, Herslev havne, m.fl. 

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

EGNET TIL:

Kajak, SUP, kano

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER I ROSKILDE FJORD

Uanset hvor i landet, du befinder dig, er der masser af spændende liv på det lave vand, og Roskilde Fjord er ingen undtagelse. Fjorden er generelt lavvandet, men et enkelt sted når dybden omkring 30 meter. Hestehullet, som det hedder, er skabt af isen fra sidste istid. Den knap 42 kilometer lange fjord døjer, ligesom de fleste andre danske fjorde, med periodevis iltsvind, hvilket giver hårde vilkår for livet under overfladen. Men her er alligevel masser af liv.

Store blåmuslingebanker er med til at rense vandet, da blåmuslinger sier vandet ret effektivt, og bankerne findes flere steder rundt omkring i fjorden. Et kig under vandoverfladen afslører også mange forskellige fisk, bl.a. hundestejlen, der findes i store stimer i fjorden det meste af året.