SNORKLING & DYKNING

ØRESUND NORD

JOHANNES L

Johannes L er af mange blevet kaldt det perfekte vrag, grundet den lave dybde, gode sigt og begrænsede strøm. Den øverste del af vraget ligger blot ca. 1 meter under overfladen og bunden nås på 9 meter. Det mest besværlige ved vraget er at det kræver en båd at komme ud til det. Det er en tur på ca. 6 kilometer fra Helsingør eller Snekkersten. Ellers er det et vrag, der er nemt at dykke på og med masser at se og udforske. Det er et fantastisk sted at stifte bekendtskab med vragdykning for første gang. Johannes L er en knap 50 meter lang coaster, der sank i 1979, kort efter afgang fra Helsingborg havn.

Johannes L er også en sjælden mulighed for at snorkle på et vrag. Du skal dog være noget erfaren for at kunne komme helt ned på bunden, men vragets øverste del kan sagtens udforskes. Vraget ligger på siden, hvilket giver nogle interessante og skæve vinkler. Dykker du med flaske er der flere steder, hvor du kan penetrere vraget og gå på opdagelse. Husk dog altid at dykke efter dine begrænsninger og uddannelse. Selvom vraget er forholdsvis velbevaret, bærer det dog præg af dets popularitet og den medfølgende slitage fra mange dykkere. Husk derfor altid at passe på vraget, ikke røre ved skrøbelige dele eller tage noget fra vraget.

Vraget er overbegroet med muslinger, tang og svampe. I vragets mange huller og huler kan du støde på en lang række fisk, f.eks. savgylter og havkarusser. Er du alene eller en af de første på vraget, kan du også være heldig at møde nogle torsk. På bunden rundt omkring vraget er der som regel mange fladfisk. I det hele taget er et vrag som dette, der fungerer som en slags kunstigt vrag, et samlingssted for rigtigt meget liv. Du kan også være heldig at møde en sæl på jagt, da der efterhånden er flere og flere sæler i den nordlige del af Øresund.

UDGANGSPUNKT:

Helsingør, Snekkersten eller Helsingborg med båd

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Offentlige toiletter i havnene

UDGANGSPUNKT:

Ved stranden og broen overfor den store bygning (Søndre Strandvej 130)

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen

KYSTENS PERLE

Et smukt naturdyk venter dig ved Kystens Perle, lige nord for Snekkersten Havn. Du kan parkere på den anden side af vejen og gå ud langs broen. Her bliver ca. 6 meter dybt og stedet er egnet til både flaske- og snorkeldykkere, men vær opmærksom på strøm.

Noget af det bedste ved stedet her er den varierede bund. Især de store sten er spændende, for der er masser af dem og de vrimler med liv. Stenene er overbegroet med tang og svampe i forskellige farver, og når solen skinner ned giver det et helt fantastisk syn. Kig i huler og sprækker i stenene. Her kan du finde en lang række forskellige fisk, f.eks. savgylter, havkarusser, kutlinger, panserulk, almindelig ulk og torsk. Store timer af tobis og hundestejler ses regelmæssigt. Rejer finder føde på tangen og søstjerner i forskellige farver vandrer langsommeligt over stenene.

Sigten i Øresund er som regel god, og det gælder også for Kystens Perle. Her er også bælter med ålegræs, der tiltrækker forskellige nålefisk og fiskeyngel. Tangnålen er mester i at ligne ålegræs, så vær opmærksom. Fiskeynglen fungerer som føde for større fisk, så de frekventerer også ålegræsbælterne. Mellem stenene er der også områder med sandbund, og her er det især fladfisk du skal holde øje med. Øresund er faktisk et af de farvande i Danmark, hvor der er registreret flest fiskearter, hele 155 arter. Så det er bare med at holde øjnene åbne og give sig god tid.

TRYKKERDAMMEN

Dykkerstedet Trykkerdammen ligger lige syd for Helsingør Færgehavn langs Søndre Strandvej. Det er et af få steder herhjemme, hvor man forholdsvis hurtigt får dybde på sit dyk, når man svømmer ud fra stranden. Du kan nå ned på omkring 15-16 meter, men vil du dybere kræver det en lidt længere tur ud. Bunden er meget varieret på dette dykkersted, og det er med til at gøre det til et spændende dyk. Du kan sagtens snorkle på lavere vand også. Der kan dog ofte være pænt med strøm, så det skal både flaske- og snorkeldykkere tage højde for.

Allerede oppe ved badebroen er der noget at kigge på. De store tangbegroede sten skaber rigtigt mange huler, hvor der gemmer sig forskellige fisk, bl.a. almindelig ulk og panserulk. Længere ude kommer et ålegræsbælte. Her skal du især holde øje med tangnålen, der falder i et med ålegræsset. Stedet byder også på sand- og lerbund, hvor du skal holde øje med fladfisk. Lidt syd for broen ligger et mindre stenrev, hvor du kan finde bl.a. havkarusser, savgylter, kutlinger og meget andet spændende liv. Er du heldig opdager du måske en torsk. På ca. 10-12 meter vokser der flere steder sukkertang, der står og svajer i strømmen.

På dette dykkersted ligger også resterne af et mindre vrag, Twin. Det er en lille fiskekutter, der sank i 1991. En bøje markerer vraget, der ligger ca. 150 meter ud for Helsingør Bådudlejning på ca. 11 meters dybde. Vraget er overbegroet med muslinger, tang og svampe og tiltrækker en masse fisk. Øresund er faktisk et af de farvande i Danmark, hvor der er registreret flest fiskearter, hele 155 arter. Så det er bare med at holde øjnene åbne og give sig god tid, når man snorkler eller dykker på dette meget varierede dykkersted.

UDGANGSPUNKT:

Broen nord for Helsingør Bådudlejning

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

FACILITETER:

Ingen

BLÅ OPLEVELSER I ØRESUND NORD

Den blåfinnede tun er tilbage i Øresund!

I 60 år har den enorme fisk været forsvundet fra danske farvande, men de senere par år er der kommet flere og flere til. Fiskens tilbagevenden skyldes til dels flere restriktioner på erhvervsfiskeri. Samtidig fungerer Øresund som en tragt, hvor store stimer af mindre fisk, som f.eks. sild og makrel, passerer mellem Kattegat og Østersøen. Det gør farvandet til et fantastisk spisekammer for tunen, der kan blive over 3 meter lang og veje op til 700 kilo.

I Øresund bliver de springende tun på jagt et mere og mere almindeligt syn. Mange tror at det er en ny art, der gør indtog herhjemme, men faktum er at den blot er vendt hjem. Hvis du vil opleve den blåfinnede tun i Øresund kan du tage med Øresundsakvariet på guidet tunsafari.