DYRELIV

ØRESUND NORD

MASSER AF MARSVIN

Marsvinet er en af verdens mindste hvaler og hunnen, som er størst, bliver sjældent mere end 190 cm lange. I Øresund kan du opleve rigtigt mange marsvin, især når vandoverfladen er stille, så deres lille trekantede rygfinne bliver nemmere at få øje på.

Ferskvand fra Østersøen og saltvand fra Kattegat mødes her i det strømfyldte farvand. Det tiltrækker en masse næring og fisk. Det er også med til at skabe de mange forskellige bundtyper, der findes i Øresund. Stenrev, sandbund, mudderbund, tangskov, ålegræseng tiltrækker hver deres fisketyper, som tilsammen udgør et kæmpe og varieret spisekammer, som marsvinene kan nyde godt af.

Som tandhval bruger marsvin ekkolokalisering til at orientere sig i det til tider grumsede, danske vand. Ekkolokalisering betyder at dyrene bruger lyd til at fange fisk og lære omgivelserne at kende. De udsender en lyd fra et organ i panden, der hedder en melon. Når lyden rammer en genstand eller en fisk, kastes lyden tilbage til marsvinet. På den måde danner den sig en slags lydbillede inde i hovedet, præcis som ekkolod på skibe.

Du kan observere marsvin fra land langs det meste af Øresundskysten. Men vil du have større chancer for at opleve hvalen helt tæt på, kan du tage med Øresundsakvariet på guidet marsvin-safari. På turen er der gode chancer for også at opleve sæler, som der er kommet flere af i Øresund.

NAVN:

Almindeligt marsvin

VIDENSKABELIGT NAVN:

Phocoena phocoena

LEVESTEDER:

Kystnære farvande på det meste af den nordlige halvkugle

STØRRELSE OG VÆGT:

 1,50 – 1,90 meter og 50-75 kg

ALDER

Max. 24 år

FØDE:

Fisk; sild, makrel, tobis, brisling m.fl.

REPRODUKTION:

Parringstid: juli – september
Ungen fødes i juni-august året efter

OBSERVATIONSSTEDER:

Hele Øresund, med en større koncentration i den nordlige del

NAVN:

Sule

VIDENSKABELIGT NAVN:

Morus bassanus

LEVESTEDER:

Hele Nordatlanten

STØRRELSE OG VÆGT:

Ca. 85-100 cm lang, 2.8 – 3.3 kg, vingefang 165-190 cm

ALDER

Max. 37 år

FØDE:

Fisk, blæksprutter

REPRODUKTION:

Lægger 1 æg, der udruges i ca. 44 uger

OBSERVATIONSSTEDER:

Den nordlige del af Øresund, og langs kysten fra Nivå til Gilleleje

EN IMPONERENDE HAVFUGL

Om efteråret kan du opleve en lang række spændende havfugle i Øresund. Især i forbindelse med efterårsvinden gæster mange forskellige arter farvandet under deres træk. Du kan bl.a. være heldig at opleve lomvier, alke, tejst m.fl. Og så er der sulen, der med sit utroligt smukke ydre og karakteristiske dykkeadfærd, er et yderst interessant bekendtskab.

Sulen er den største havfugl vi har herhjemme. Den er mest almindelig omkring Skagen, vestkysten og i det nordlige Kattegat, men fuglen er i fremgang, og kombineret med de rette vejrforhold, gør det altså at den nogle gange kan opleves talrigt i Øresund. Sulen yngler ikke i Danmark, og de fugle vi får besøg af stammer med al sandsynlighed fra en gigantisk koloni, der holder til på den skotske ø, Bass Rock.

En af de ting, der gør sulen speciel, er den måde den fanger fisk på. Fra op til 40 meters højde styrtdykker den mod overfladen og samler vingerne langs den missilformede krop. Den skyder igennem overfladen, ned midt i en fiskestime og fanger fisken et godt stykke under overfladen. Du kan være heldig at opleve store flokke af jagende suler, der tæppebomber et større område på vandet. Når de dykker på denne måde kan de nå op på en fart af næsten 100 km/t og komme ned på mere end 20 meters dybde.

Hvis du gerne vil opleve sulen i Øresund, kan du f.eks. tage med Øresundsakvariet på havfuglesafari fra Helsingør i efteråret. Ellers er der mange gode steder langs Øresundskysten fra Nivå til Gilleleje, hvor du kan holde udkig, specielt i oktober.

BLÅ OPLEVELSER I ØRESUND NORD

Den blåfinnede tun er tilbage i Øresund!

I 60 år har den enorme fisk været forsvundet fra danske farvande, men de senere par år er der kommet flere og flere til. Fiskens tilbagevenden skyldes til dels flere restriktioner på erhvervsfiskeri. Samtidig fungerer Øresund som en tragt, hvor store stimer af mindre fisk, som f.eks. sild og makrel, passerer mellem Kattegat og Østersøen. Det gør farvandet til et fantastisk spisekammer for tunen, der kan blive over 3 meter lang og veje op til 700 kilo.

I Øresund bliver de springende tun på jagt et mere og mere almindeligt syn. Mange tror at det er en ny art, der gør indtog herhjemme, men faktum er at den blot er vendt hjem. Hvis du vil opleve den blåfinnede tun i Øresund kan du tage med Øresundsakvariet på guidet tunsafari.