SNORKLING & DYKNING

ODENSE FJORD

GABET

Odense Fjord er meget lavvandet, så hvis du skal snorkle eller dykke, skal du gøre det ved indgangen til fjorden. Her kan være pænt med strøm, men det er kun en fordel for det tiltrækker en masse dyreliv. Samtidig giver vandudskiftningen mellem fjorden og Kattegat også renere vand end længere inde i fjorden, hvor meget ferskvand med næringsstoffer siver ud i fjorden. Det gør bl.a. også at du kan finde ålegræs her, men ikke længere inde i fjorden. Blandt ålegræsset holder mindre fisk til som tangnål, tangspræl og toplettet kutling.

Ved Gabet er der masser af farver under vandet. Søanemoner, sønelliker og forskellige tangplanter, som f.eks. blodrød ribbeblad trives her. Her er også masser af fisk, og arter som ålekvabbe og tangspræl gemmer sig i stenene, der ligger på det lave vand. Stenene er også hjemsted for de sjove rurer, der med sine fangarme filtrerer plankton og næring fra vandet. Store tangplanter som palmetang og sukkertang hæfter sig fast på stenene og svajer flot i strømmen.

Når du snorkler eller dykker ved Gabet skal du være opmærksom på ikke at komme for langt ud fra kysten, da erhvervstrafikken til og fra Odense Havn passerer her.

I videoen fortæller Søren Larsen meget mere om, hvad du kan opleve ved Gabet.

UDGANGSPUNKT:

Stranden ved Gabet i Lodshuse

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen

BLÅ OPLEVELSER I ODENSE FJORD

Odense Havn er en travl erhvervshavn, der skaber trafik gennem fjorden på alle tider af døgnet. Men det kræver sit at navigere igennem fjorden med et stort skib. Odense Fjord er nemlig ret lavvandet, og derfor skal man sejle gennem en smal rende på 11 meters dybde for at komme sikkert i havn. Derfor ligger der ved Gabet en lodsbåd, der er bemandet på alle tider af døgnet. Her er lodserne klar til at assistere kaptajnerne på de store skibe, når de skal på den udfordrende tur gennem fjorden.

Lars Hansen fra DanPilot fortæller om livet som lods i Odense Fjord – et job der kan være ret så krævende til tider. Men naturoplevelser har der været masser af i hans 25 år lange virke som lods, og marsvin, sæler og spændende havfugle er en del af hverdagen.