DYRELIV

ODENSE FJORD

HAVØRNENE I FJORDEN

Odense Fjord er en af efterhånden mange områder i Danmark, hvor havørnen kan ses regelmæssigt. Periodevis har den forsøgt at yngle på den lille ø, Leammer, som ligger i fjordens nordvestlige del. Men både på Vigelsø, Stige Ø og Enebærodde kan du være heldig at stifte bekendtskab med Nordeuropas største rovfugl, der overflyver disse steder. Når havørnen slår sig ned og forsøger at yngle, skal der ikke så meget forstyrrelse til, førend den opgiver, og menneskers aktiviteter er blandt de største trusler mod havørnens ynglesucces. Havørne danner par for livet og bruger den samme rede år efter år.

Heldigvis sker der i disse år en regulær genindvandring af den gigantiske fugl, der dukker op på flere og flere lokaliteter. Generelt foretrækker havørnen fjorde og kyster hvor der er mange rastende vandfugle. Vandfugle, som f.eks. blishøns, er en af havørnens mange fødeemner, men også andre svømmefugle er på menuen. Vandfuglene udtrættes ved at havørnen gentagne gange flyver henover dem og tvinger dem under vand. Til sidst er fuglen så træt at havørnen nemt kan tage den. Men havørne tager også andre fugle i luften, selvom dens primære fødekilde faktisk er fisk. Når den fanger fisk udser den først fiskene fra luften, hvorefter den dykker ned og tager dem med sine store klør. En havørn kan udvikle specielle jagtteknikker afhængig af hvilken type område, den slår sig ned i.

Havørnen kan ses i fjorden året rundt, hvor den kendes på sin enorme størrelse, rolige svæven og et tydeligt gult krogformet næb, nogle gange med mørk spids. Fjerdragten kan variere ret så meget, afhængig af fuglens alder. Men som regel er krop og vinger mørkebrune, og hoved samt hale mere spraglet med lysere farver.

NAVN:

Havørn

VIDENSKABELIGT NAVN:

Haliaeetus albicilla

LEVESTEDER:

Ved kyster og fjorde i Grønland, Europa, Rusland og dele af Asien

STØRRELSE OG VÆGT:

Krop: 70-100 cm lang, 3-7 kg, vingefang 200-250 cm

ALDER

Max. 40 år

FØDE:

Fisk, fugle, harer, ådsler

REPRODUKTION:

2 æg lægges i februar/marts og udruges i ca. 35 dage

OBSERVATIONSSTEDER:

I hele Odense Fjord, navnlig fra Vigelsø, Stige Ø, Enebærodde

BLÅ OPLEVELSER I ODENSE FJORD

Odense Havn er en travl erhvervshavn, der skaber trafik gennem fjorden på alle tider af døgnet. Men det kræver sit at navigere igennem fjorden med et stort skib. Odense Fjord er nemlig ret lavvandet, og derfor skal man sejle gennem en smal rende på 11 meters dybde for at komme sikkert i havn. Derfor ligger der ved Gabet en lodsbåd, der er bemandet på alle tider af døgnet. Her er lodserne klar til at assistere kaptajnerne på de store skibe, når de skal på den udfordrende tur gennem fjorden.

Lars Hansen fra DanPilot fortæller om livet som lods i Odense Fjord – et job der kan være ret så krævende til tider. Men naturoplevelser har der været masser af i hans 25 år lange virke som lods, og marsvin, sæler og spændende havfugle er en del af hverdagen.