KAJAK, KANO & SUP

ODENSE FJORD

RUNDT I ODENSE FJORD

Der er masser af kajak legepladser i Odense Fjord, hvis du er indstillet på at holde et ekstra øje med erhvervstrafikken. Der er også mange muligheder, når kajakken skal sættes i vandet, bl.a. de mange små hyggelige lystbådehavne, der findes i fjorden. Så det kommer helt an på, hvilken del af fjorden du vil opleve, og hvor lang din tur skal være.
Kystnære shelter- og teltpladser findes også flere af i Odense Fjord, så du kan planlægge en længere tur med overnatning. Både på Stige Ø, Vigelsø og ved Klintebjerg og Otterup lystbådehavne samt Boels Bro. Vil du længere op mod Fyns Hoved, findes der også overnatningsmuligheder langs halvøen Hindsholm.

I Odense Fjord er der utroligt mange små øer og holme, som tiltrækker en lang række fuglearter. Odense Fjord er et vildtreservat og Natura 2000 område. Du skal derfor være opmærksom på, hvor og hvornår du må gå i land. Som udgangspunkt må du ikke gå i land på holmene i fuglenes yngleperiode (1. marts – 15. juli), men der kan være afvigelser fra dette, f.eks. ved Leammer, hvor havørne periodevis har ynglet. Se kort over vildtreservatet her.

MASSER AF MULIGHEDER
Den lavvandede fjord er perfekt til begyndere, især hvis man holder sig fra erhvervstrafikkens rute. Der er mange små havne at besøge, og øerne og holmene er også et ophold værd uden for fuglenes yngleperiode. Af højdepunkter kan nævnes Vigelsø, en utrolig smuk ø, hvor du kan vandre rundt og bl.a. opleve kæmpe flokke af vandfugle. Mange vadefugle opholder sig ved øens strandenge, og du skal også holde et vågent øje med de havørne, der befinder sig i området.

Stige Øs nordlige spids er dækket af strandeng og rørskov, og det er et smukt område med laguner og så den lille fritidshavn ved Sortehusene. Her skal du holde øje med de mange fugle, der holder til i rørskoven, som udover andefugle og lappedykkere også tæller f.eks. skægmejser og den flygtige rørdrum. 

Enebærodde er ligeledes et godt sted at gå i land. Halvøen er delvist dækket med tæt skov, og her kan du bl.a opleve græssende kvæg helt nede i strandkanten. Ved Enebærodde Fyr står du på grænsen mellem Kattegat og fjorden, og her kan du observere de store fragtskibe, der passerer gennem Gabet. 

 

 

 

UDGANGSPUNKT:

F.eks. Otterup, Klintebjerg, Stige Ø havne

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

EGNET TIL:

Kajak, kano og SUP

DISTANCE:

Varierende 

BLÅ OPLEVELSER I ODENSE FJORD

Odense Havn er en travl erhvervshavn, der skaber trafik gennem fjorden på alle tider af døgnet. Men det kræver sit at navigere igennem fjorden med et stort skib. Odense Fjord er nemlig ret lavvandet, og derfor skal man sejle gennem en smal rende på 11 meters dybde for at komme sikkert i havn. Derfor ligger der ved Gabet en lodsbåd, der er bemandet på alle tider af døgnet. Her er lodserne klar til at assistere kaptajnerne på de store skibe, når de skal på den udfordrende tur gennem fjorden.

Lars Hansen fra DanPilot fortæller om livet som lods i Odense Fjord – et job der kan være ret så krævende til tider. Men naturoplevelser har der været masser af i hans 25 år lange virke som lods, og marsvin, sæler og spændende havfugle er en del af hverdagen.