VANDRERUTER

MUSHOLM BUGT

KLØVERSTIEN REERSØ

Der findes fire ruter af Kløverstien på Reersø halvøen. De to ruter, hvor du kommer tættest på kystnaturen er rød rute på 7,5 kilometer, og sort rute på 10 kilometer. Den røde rute tager dig langs nordsiden af halvøen og til det smukke område ved Flasken og Flaskens udløb. Dette er et område med strandeng, der tiltrækker enormt mange fugle, især i træktiden. Her er også rørskov og vandhuller, og faktisk var området helt oversvømmet for flere hundrede år siden, og Reersø halvøen var en rigtig ø. Du kommer lidt igennem den idylliske by og får en imponerende udsigt over Vejlen mod syd.

Den sorte rute tager dig ud langs kysten med udsigt over Storebælt. Du kommer helt op på toppen af klinterne, hvor du har udsigt til Fyns Hoved og Romsø på den anden side af bæltet. I klinterne holder digesvalerne til og på land kan du opleve masser af rådyr. Det er en utrolig smuk tur, og på en stille og solrig dag viser Storebælt sig som en næsten uendelig, blå horisont. Du har udsigt til Storebæltsbroen mod syd.

På denne tur kommer du også gennem den hyggelige by og den lille, charmerende havn. Husk at holde øje med Reersøs berømte haleløse katte, der efter sigende skulle være kommet hertil i forbindelse med et skibsforlis i Storebælt for flere hundrede år siden, hvor skipper tog sine katte, der stammede fra Isle of Man, med sig i land.

Vil du have det bedste af kysten her med, så kan du med fordel kombinere den røde og den sorte rute.

UDGANGSPUNKT:

P-pladsen ved Strandvejen 27 eller Reersø Havn

SVÆRHEDSGRAD:

Middel 

FACILITETER:

Toiletter i havnen

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER I MUSHOM BUGT

I Storebælt ligger den smukke, ubeboede ø, Musholm. Øen er hesteskoformet, og er et populært sted for kajakker og sejlere, der ligger for svaj ved en af turbøjerne. Skal du til Musholm, så tag en tur i land. Her venter nemlig et helt fantastisk dyre- og planteliv.

Farvestrålende strandurter møder dig, kaninhuller vidner om de mange vilde kaniner på øen, og klinterne og strandbredden er tilholdssted for blandt andet digesvaler, edderfugle, tejst og havterner. Rigtigt mange havfugle yngler her, og på infoskiltet kan du se en oversigt over, hvor på øen de forskellige arter opholder sig, og hvor du skal tage hensyn til dem.