DYRELIV

MUSHOLM BUGT

DEN IMPONERENDE HAVTERNE

På øen Musholm er der masser at opleve for den fugleinteresserede. Her yngler flere havfugle, bl.a. edderfugl, forskellige måger og den sort alkefugl, tejsten. Men øen er også hjemsted for den elegante havterne, der primært holder til på den nordlige del af øens vestkyst.

Havternen er en af de fugle, som tilbagelægger de længste afstande på trækket. Det anslås at de flyver ca. 2,4 millioner kilometer i deres levetid. De fugle, der yngler i Danmark, trækker ned til Sydafrika, hvorefter størstedelen trækker videre til Antarktis.

STYRTDYKKEREN
Det er en fascinerende fugl at observere. Den flyver langs kysten med et tydeligt øje på småfisk under overfladen. Hovedet bevæger sig meget levende, når vandet scannes. Når den har låst sig fast på en uvidende fisk, styrtdykker den ned i havet. Så hvis du ser ’fugle-bomber’ i favandet rundt om Musholm, er det sandsynligvis havternen med sin sorte tophat, der har fundet sit bytte. Den tager også gerne insekter i luften.

Havternen yngler i kolonier, som udelukkende ligger ved kysterne eller i fjorde. Den danske ynglebestand er klassificeret som truet, men på verdensplan trives den godt. Havternen er fredet, og når du besøger den på Musholm, skal du sørge for at holde afstand. Kommer du for tæt på æg og unger, kan du risikere at havternen gør dig tydeligt opmærksom på dette ved at flyve lavt henover hovedet på dig og skrige.

EN SPÆNDENDE FUGLEØ
Langs kysterne på hele øen kan du opleve spændende havfugle. På øen er der skilte, der viser dig, hvorhenne de forskellige fuglearter holder til. Edderfuglene holder f.eks. til på den sydlige del af øen, og tejsten yngler ved øens sydvestspids og langs begge sider af denne. Fuglerederne ligger på jorden ved stranden, og du skal derfor være varsom med, hvor du går. Fuglenes yngletid er d. 1. marts – 15. juli.

Vil du lære mere om Danmarks hav- og kystfugle kan du altid tjekke Dansk Ornitologisk Forenings omfattende fugledatabase. På www.fuglestemmer.dk kan du også lære at identificere fuglene på deres kald.

NAVN:

Havterne

VIDENSKABELIGT NAVN:

Sterna paradisaea

LEVESTEDER:

Kystnære kolonier i arktiske egne. Trækker helt ned til Antarktis

STØRRELSE OG VÆGT:

Ca. 35 cm lang, 80-120 g, vingefang 75-85 cm

ALDER

Max. 30 år

FØDE:

Småfisk, krebsdyr, insekter

REPRODUKTION:

1-3 æg lægges i maj og udruges i ca. 3 uger

OBSERVATIONSSTEDER:

Langs hele Musholms kyst fra april til august. Yngleområdet ligger på den nordlige del af øens vestkyst

BLÅ OPLEVELSER I MUSHOLM BUGT

I Storebælt ligger den smukke, ubeboede ø, Musholm. Øen er hesteskoformet, og er et populært sted for kajakker og sejlere, der ligger for svaj ved en af turbøjerne. Skal du til Musholm, så tag en tur i land. Her venter nemlig et helt fantastisk dyre- og planteliv.

Farvestrålende strandurter møder dig, kaninhuller vidner om de mange vilde kaniner på øen, og klinterne og strandbredden er tilholdssted for blandt andet digesvaler, edderfugle, tejst og havterner. Rigtigt mange havfugle yngler her, og på infoskiltet kan du se en oversigt over, hvor på øen de forskellige arter opholder sig, og hvor du skal tage hensyn til dem.