SNORKLING & DYKNING

MUSHOLM BUGT

REERSØ REV

Farvandet ved Reersø Rev er rigtigt godt til en snorkeltur på lavt vand. Et stenrev strækker sig ud i Storebælt og til hver side af halvøens nordvest hjørne. Det er nemt at komme til, der er parkeringspladser og så har du udsigt til nogle af Danmarks flotteste klinter fra vandet.

Ved Reersø Rev er der masser af sten tæt inde under land. Det betyder at du ikke skal svømme ret langt ud, førend der er masser at se på. Du kommer til at ligge på max. 4 meter vand. Du kan f.eks. tage udgangspunkt fra stien fra p-pladsen og så svømme mod venstre rundt om hjørnet mod klinterne, eller du kan gå et stykke rundt, inden du går i vandet. Stranden er meget stenet, men er til at gå på.

Stenene spreder sig ud over hele området, så du behøver ikke at tage en fast rute. Det vigtigste er at du giver dig god tid. Du skal kigge i de naturlige huler, som er skabt mellem stenene, for her kan du møde både ulk, kutling, savgylt, havkarusse og torsk, der gemmer sig. Der er også masser af krabber, der pibler frem fra skjulesteder rundt omkring. Kig også nede under stenene på bunden, for her ligger der ofte en del mindre fisk. De mange forskellige tangtyper er også gode gemmesteder for dyrelivet. Husk at holde øje med hvor du er i forhold til land, for der kan godt være lidt strøm henover revet.

UDGANGSPUNKT:

For enden af Landervejen

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Ingen

BLÅ OPLEVELSER I MUSHOLM BUGT

I Storebælt ligger den smukke, ubeboede ø, Musholm. Øen er hesteskoformet, og er et populært sted for kajakker og sejlere, der ligger for svaj ved en af turbøjerne. Skal du til Musholm, så tag en tur i land. Her venter nemlig et helt fantastisk dyre- og planteliv.

Farvestrålende strandurter møder dig, kaninhuller vidner om de mange vilde kaniner på øen, og klinterne og strandbredden er tilholdssted for blandt andet digesvaler, edderfugle, tejst og havterner. Rigtigt mange havfugle yngler her, og på infoskiltet kan du se en oversigt over, hvor på øen de forskellige arter opholder sig, og hvor du skal tage hensyn til dem.