KULTUR

LIMFJORDEN NORD

STENALDERCENTER ERTEBØLLE

Hvordan levede mennesker i stenalderen ved Limfjorden? Det kan du få et indblik i ved Stenaldercenter Ertebølle. Her oplever du, gennem formidling og aktiviteter, hvordan hverdagen var hos oldtidens mennesker langs kysten. Centret ligger der, hvor kystlinjen i jægerstenalderen befandt sig, ca. 500 meter fra den nuværende kystlinje.

Du kan bl.a. se den berømte køkkenmødding, der engang var 140 meter lang og landets største. Køkkenmøddingen er en stor affaldsdynge, der primært består af skaller fra østers, blåmuslinger og strandsnegle. Den fortæller at Limfjordens skaldyr også dengang var en vigtig fødekilde for datidens mennesker, der jagede langs kysten og den omkringliggende skov, og fiskede i Limfjordens mangfoldige skattekammer.

Fundet af den enorme skaldynge har lagt navn til Ertebøllekulturen, som er betegnelsen for den kystjægerkultur, der eksisterede i perioden fra ca. 5.400 f.Kr – ca. 4.000 før vores tidsregning.

© Stenaldercenter Ertebølle  Foto: Destination Himmerland

BLÅ OPLEVELSER I LIMFJORDEN NORD

Danmark har ét eneste fuglefjeld – det ligger ved Bulbjerg i Nordjylland. Det er et utroligt smukt sted, hvor den oceaniske havfugl, riden, yngler på de stejle klipper, der rager 47 meter op over havoverfladen. Men samtidig er det også et sted, der fortæller historien om den barske kyst og naturens kræfter.

I maj er der fuld gang i ridernes redebyggeri, og du kan nyde deres aktivitet i mange måneder fra stranden, mens de opfostrer ungerne i de dramatisk placerede reder. Ungerne bliver i reden indtil de er ca. 6 uger gamle og flyvefærdige, da det ganske enkelt er for farligt for dem at færdes på klipperne før.

Ved Bulbjerg findes en udstillingsbunker, hvor du kan lære mere om fuglefjeldet, fuglene og stedets geologi.