VANDRERUTER

KARREBÆKSMINDE BUGT

AVNØ

En tur rundt på Avnø er perfekt til dig, der vil ud på en lille vandretur i spændende natur – endda med mulighed for at se sæler undervejs. Avnø er en halvø, der ligger ud til Avnø Fjord. Her er etableret et naturcenter på en gammel flyveplads, som fortæller om naturen i området. Der findes tre forskellige ruter, du kan tage rundt på halvøen. Alle ruter går ud fra naturcentret, hvor der er p-plads og toiletter.

Avnø består primært af strandeng og mindre søer. Denne naturtype tiltrækker en lang række andefugle og vadefugle, som både yngler, raster og overvintrer. Men også rovfugle holder til i området og bl.a. havørnen ses ofte.

Sælerne ses bedst fra det sted, hvor blå og rød rute skilles, for enden af grusstien, der går fra naturcentret. De ligger ude på stenrevet Avnø Røn i fjorden, og opholder sig omkring dette. Store sten stikker op af vandet, men hvis du kigger nøje efter, er flere af ’stenene’ faktisk sæler. De ligger som regel med både hoved og bagkrop lettere hævet i en bue. Husk kikkerten, hvis du vil se sælerne lidt bedre.

På den sydligste del af Avnø er der shelters og bålplads, hvor det er godt at tage en pause. På den nordlige del er der et fugleskjul, og fra både skjul og sti kan du se ud på Lagunen og Hytteholmene, hvor store flokke af ænder, gæs og vadefugle som f.eks. viber opholder sig periodevis.

Avnø og Avnø Fjord er en del af et Natura 2000 område, der dækker en pæn del af sydkysten, fra Enø til bunden af Avnø Fjord og Knudshoved Odde, som du kan se strække sig ud i Smålandsfarvandet på den anden side af fjorden.

UDGANGSPUNKT:

Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Toiletter i naturcentret

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER I KARREBÆKSMINDE BUGT

Avnø Fjord er en af Danmarks bedste steder at se sæler fra land. Flere hundrede sæler opholder sig på og omkring stenrevet i fjorden. Her får de unger, slapper af og fælder deres pels.

Avnø og fjorden blev fredet i 2002, og Avnø Naturcenter blev indrettet på en gammel forsvarsflyveplads på den naturskønne halvø. På naturcentret kan du lære mere om sælerne og de andre dyr, der lever i området. Herfra kan du gå ud til vandet, hvor du har udsigt til sælerne, der ligger på stenene – husk kikkerten!

Se sælerne og lyt med når naturguide, Ivan Ingemansen, giver spændende sæl-facts og fortæller om Avnøs sælkoloni i videoen her.