SEJLADS

KARREBÆKSMINDE BUGT

LANGS SYDKYSTEN

Et spændende sejladsfarvand venter dig i Karrebæksminde Bugt og omegn. Her på sydkysten oplever du en foranderlig natur, feriestemning, kanaler og masser af dyreliv. Sidstnævnte tiltrækkes af de mange områder med lavvandede fjorde og bugter samt øer og holme med strandeng, rørskov og vådområder. Her kan du nyde masser af uberørt og beskyttet natur sammen med en smuk udsigt til Smålandsfarvandet.

Ved Sjællands vestlige hjørne, hvor Smålandsfarvandet møder Storebælt ligger vådområdet Basnæs Nor og Holsteinborg Nor med Glænø lige i midten. Lange tanger og holme med strandeng afgrænser norene fra det åbne farvand. Begge nor er udpeget som vildtreservater, da de er vigtige yngle- og rastepladser for en lang række fugle, der passerer området under træk. Det lille fiskerleje, Bisserup, er klart et besøg værd på turen. Du kan også lægge til ved turbøjen ud for Bisserup og virkelig nyde naturen og udsigten.

VILDTRESERVATER OG SÆLKOLONI
Mod øst bugter kysten sig sydover og her ligger en sand perle i form af den lille by, Karrebæksminde og øen, Enø. Her mødes alt, hvad sejlerhjertet begærer; en hyggelig havneby med masser af oplevelser, skøn kystnatur og fjord lige rundt om hjørnet, feriestemning og spændende sejlads langs kanalen ind til Næstved. Vil du ind i fjorden og/eller mod Næstved, bliver du mødt af den karakteristiske Græshoppebro, der med sine store øjne holder nøje øje med skibstrafikken.

Syd for Enø ligger endnu et vildtreservat, nemlig Dybsø Fjord. Her samles store flokke af gæs og ænder, men også vadefugle, mågefugle og andre havfugle nyder områdets mange øer og holme med strandeng og rørskov. Hele området herfra og ned til bunden af Avnø Fjord er Natura 2000 område, så du sejler virkelig i noget af landets smukkeste og mest beskyttede natur på hele sydkysten. 

Avnø Fjord er hjemsted for en sælkoloni, der tæller omkring 200 sæler. De holder til på stenrevet Avnø Røn, og kommer du ind i fjorden skal du holde dig i pæn afstand herfra. Ofte kommer sælerne hen til dig for at inspicere din båd. I sælernes yngletid er området omkring stenrevet forbudt, og du skal derfor over langs Knudshoved Odde. Odden strækker sig ca. 15 kilometer ud i Smålandsfarvandet, og den yderste del er, ligesom resten af området, præget af strandeng.  

 
UDGANGSPUNKT:

Bisserup, Stignæs, Karrebæksminde 

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

DISTANCE:

30+ kilometer

TURBØJER I KARREBÆKSMINDE BUGT

Bisserup Strand
GPS position:
55° 11.808′ N 11° 30.197′ E

 

BLÅ OPLEVELSER I KARREBÆKSMINDE BUGT

Avnø Fjord er en af Danmarks bedste steder at se sæler fra land. Flere hundrede sæler opholder sig på og omkring stenrevet i fjorden. Her får de unger, slapper af og fælder deres pels.

Avnø og fjorden blev fredet i 2002, og Avnø Naturcenter blev indrettet på en gammel forsvarsflyveplads på den naturskønne halvø. På naturcentret kan du lære mere om sælerne og de andre dyr, der lever i området. Herfra kan du gå ud til vandet, hvor du har udsigt til sælerne, der ligger på stenene – husk kikkerten!

Se sælerne og lyt med når naturguide, Ivan Ingemansen, giver spændende sæl-facts og fortæller om Avnøs sælkoloni i videoen her.