KAJAK, KANO & SUP

KERTEMINDE BUGT & ROMSØ

SYDKYSTENS FJORDE

Som kajakroer bør Sjællands sydkyst stå højt på listen over steder, der skal udforskes. Få steder herhjemme finder du så mange lavvandede fjorde, vildtreservater og spændende dyreliv som her. Som perler på en snor ligger naturoplevelserne fra Sjællands sydvestlige hjørne og ned til bunden af Avnø Fjord. Og de byder på lidt af hvert, så det er oplagt at gøre turen til en weekend- eller flerdagestur. Der skal nemlig være tid til at udforske de mange fjorde, øer og holme, og måske også få en bid af feriestemningen, der gør sig gældende ved Karrebæksminde og Enø om sommeren.

Der er et par primitive overnatningspladser og shelters langs kysten og i fjordene – dem kan du finde på udinaturen.dk. Ellers må du generelt overnatte på strande i sovepose eller bivuak. Du kan eventuelt sætte i ved Bisserup, og så tage en tur vestpå, hvor vådområdet Basnæs Nor og Holsteinborg Nor ligger med Glænø lige i midten. Lange tanger og holme med strandeng afgrænser norene fra det åbne farvand. Begge nor er udpeget som vildtreservater, da de er vigtige yngle- og rastepladser for en lang række fugle, der passerer området under træk.

KOM TÆT PÅ AVNØ FJORDS SÆLER
Øst for Bisserup kommer du til Klinteby Klint og herefter Karrebæksminde og Enø, hvor kysten bugter sig sydover. Tag ind i Karrebæk Fjord og udforsk Lindholm og Gavnø, inden du tager langs Enø og Enø Overdrev ned i Dybsø Fjord. Her er flere steder du ikke må gå i land, både i og udenfor fuglenes yngletid, så nøjes med at udforske strandengene og holmene fra vandet. Vær opmærksom på strømmen, når du går mellem Dybsø og Svinø. Hele området herfra og ned til bunden af Avnø Fjord er Natura 2000 område, så du sejler virkelig i noget af landets smukkeste og mest beskyttede natur på hele sydkysten.

Avnø Fjord er kendt for sin store sælkoloni. Flere hundrede sæler holder til her året rundt. De ligger på stenene ved Avnø Røn, og her er der regler for, hvordan du skal padle Lad sælerne komme til dig. De vil sandsynligvis være nysgerrige nok til at undersøge dit besynderlige fartøj. Kommer du for tæt på kan det forstyrre dyrenes adfærd og trivsel. 

På sydspidsen af Avnø ligger flere shelters. Gå i land og besøg naturcentret, der er indrettet i en gammel flyvebase, og bliv klogere på den smukke natur, du befinder dig midt i. Kryds evt. over til Knudshoved Odde på tilbagevejen. Den 15 kilometer lange halvøs yderste stykke er strandeng, hvor rigtigt mange fugle holder til.  

UDGANGSPUNKT:

Bisserup 

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

EGNET TIL:

Kajak, SUP og kano på kortere distancer og i fjordene

DISTANCE:

Varierende, hele turen frem og tilbage er 50+ kilometer

BLÅ OPLEVELSER I KARREBÆKSMINDE BUGT

Avnø Fjord er en af Danmarks bedste steder at se sæler fra land. Flere hundrede sæler opholder sig på og omkring stenrevet i fjorden. Her får de unger, slapper af og fælder deres pels.

Avnø og fjorden blev fredet i 2002, og Avnø Naturcenter blev indrettet på en gammel forsvarsflyveplads på den naturskønne halvø. På naturcentret kan du lære mere om sælerne og de andre dyr, der lever i området. Herfra kan du gå ud til vandet, hvor du har udsigt til sælerne, der ligger på stenene – husk kikkerten!

Se sælerne og lyt med når naturguide, Ivan Ingemansen, giver spændende sæl-facts og fortæller om Avnøs sælkoloni i videoen her.