VANDRERUTER

ÆRØ

ØHAVSSTIEN

Øhavsstien er et større vandrestisystem, der bringer vandreren godt omkring i hele Det Sydfynske Øhav og Sydfyns fastland. Øhavsstien er delt op i flere etaper, som kan vandres enkeltvis, og nogle af dem kræver en tur med færgen.

På Ærø ligger en del af Øhavsstien, og denne tager dig med fra nord til syd, primært langs nordøstkysten. Det er en utroligt flot vandretur, som først tager dig fra Søby til området ved Vitsø Nor. Husk at få vådområdet Søby Måe med. Dette område tiltrækker rigtigt mange fugle, der både yngler og raster. Det samme gør sig gældende ved Vitsø Nor, en stor sø, der tidligere har været tørlagt og opdyrket jord. Lyt også efter frøer og tudser, som trives her i området. Fra Søby Volde ved Søbygaard har du en flot udsigt over området. Kig efter havørnen, som holder til her.

TO SMUKKE BUGTER
Stien følger kysten næsten hele vejen til Ærøskøbing, hvor du kommer forbi de hyggelige, og karakteristiske for Ærø, badehuse ved Vesterstrand. Her ligger den smukke bugt, Revkrog, med lækkert badevand. Ærøskøbing er en idyllisk lille by, som faktisk har en bugt på hver side. Kort efter Revkrog møder du derfor endnu en bugt, der har flere små øer og holme, som hav- og vadefugle også bebor flittigt.

Efter en afstikker ind i landet til Stokkeby og Lille Rise, møder du det inderste af bugten, inden du tager det sidste stræk til Marstal. Marstal har utroligt meget at byde på, bl.a. en rig, maritim kultur og naturområdet Eriks Hale, så tag dig god tid her.

UDGANGSPUNKT:

Søby eller Marstal

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

FACILITETER:

Ingen

DISTANCE:

Ca. 35 kilometer

UDGANGSPUNKT:

P-plads ved Søbygaard

SVÆRHEDSGRAD:

Let

FACILITETER:

Offentligt toilet ved Søbygaard

DISTANCE:

4-6 kilometer

VITSØ NOR

På Ærøs nordvestkyst ligger det smukke naturområde, Vitsø.

Vitsø Nor er en stor sø, der er genoprettet efter at området har været afvandet og brugt til landbrug. Nu trives massevis af fugle i området hele året rundt.

Er du heldig kan du opleve havørnen kredse over noret. Det er muligt at gå hele vejen rundt om Vitsø Nor via markvej og en sti langs søens bred. Ude i søen er der etableret nogle fugleøer, hvor flere forskellige fuglearter yngler. Der findes også fugletårn, hvorfra du kan observere fuglene – så husk kikkerten.

Læs mere om dyrelivet ved Vitsø Nor

BLÅ OPLEVELSER PÅ ÆRØ

Eriks Hale er en lang odde, der går ud fra Ærøs sydspids. Odden danner en naturhavn, hvor Marstal Havn ligger.

På selve odden ligger de idylliske og karakteristiske badehuse i forskellige farver, og på begge sider er der lækkert at bade. Men Eriks Hale er også en af Danmarks bedste lokaliteter for strandurter. Her finder du mange forskellige urter, bl.a. strandave, strandkål, strandbede og strandsennep.

Hør Søren Larsen fortælle om de forskellige urter, og hvad du kan bruge dem til.