DYRELIV

ÆRØ

VITSØ NOR

Umiddelbart syd for Søby ligger det smukke naturområde, Vitsø. Vitsø Nor er en stor sø, der er genoprettet efter at området har været afvandet og brugt til landbrug. Nu trives massevis af fugle i området hele året rundt. Er du heldig kan du opleve havørnen kredse over noret.

Det er muligt at komme hele vejen rundt om Vitsø Nor via markvej og en sti langs søens bred. Ude i søen er der etableret nogle fugleøer, hvor flere forskellige fuglearter yngler. Det gælder bl.a. den karakteristiske klyde, der i sommerperioden kan ses gennemsøge det lave vand for føde med sit sorte, buede næb. Men mange andre vadefugle kan også opleves i området, bl.a. vibe, rødben, strandskade og forskellige ryler og klirer. Og så er der mange mindre engfugle, der er med til at skabe en levende stemning.

Forskellige ænder og gæs trives hele året, både i noret og i det tilstødende vådområde, Søby Måe. Søby Måe ligger ud til vandet og er en række vandhuller omkranset af rørskov og strandeng. Du kan gå forbi området langs med vandet. Får både noret og vådområdet gælder at du skal holde afstand og ikke forstyrre fuglene i yngletiden (1. marts – 15. juli). I efteråret kan du opleve mange fugle, der raster her inden de trækker sydpå, og en del fugle bliver og overvintrer. Det hele kan opleves fra et fugletårn, så husk kikkerten. 

Men det er ikke kun fugle, der trives her. Lyt godt efter og du har gode chancer for at stifte bekendtskab med forskellige tudser og frøer, der gemmer sig mellem sivene.

UDGANGSPUNKT:

P-plads ved Søbygaard

BLÅ OPLEVELSER PÅ ÆRØ

Eriks Hale er en lang odde, der går ud fra Ærøs sydspids. Odden danner en naturhavn, hvor Marstal Havn ligger.

På selve odden ligger de idylliske og karakteristiske badehuse i forskellige farver, og på begge sider er der lækkert at bade. Men Eriks Hale er også en af Danmarks bedste lokaliteter for strandurter. Her finder du mange forskellige urter, bl.a. strandave, strandkål, strandbede og strandsennep.

Hør Søren Larsen fortælle om de forskellige urter, og hvad du kan bruge dem til.