VANDRERUTER

ÆBELØ & BOGENSE

ÆBELØ RUNDT

Æbelø er en af de danske øer, som du kan vade til ved lavvande, og det gør en vandretur til Æbelø til noget helt specielt. Men naturen på øen er i sig selv en ret fantastisk oplevelse. Når du skal gå over til Æbelø er der dog først noget forberedelse.

Du skal tjekke tidevandstabellen og sikre dig at du vader over til øen i timerne før laveste vandstand og tilbage i timerne efter. Når vandet er på sit højeste når det ca. en voksen til livet, og når det er lavest er det ankelhøjt. Samtidig er det vigtigt at du respektere først til mølle princippet. Æbelø er presset af de mange gæster, der, forståeligt nok, vil besøge den smukke ø. Men der er blot en parkeringsplads ved Ebbevejen for enden af Lindøhoved, og hvis den er fyldt op, må du vende om og komme tilbage en anden dag.

Når du vader over langs Ebbevejen er der pæle, der markerer vejen, men det er forholdsvis nemt at se, hvor du skal gå. Før du når til selve Æbelø skal du krydse Æbeløholm, der ved lavvande er forbundet med Æbelø via en lang sandtange. Andre gange er tangen lettere oversvømmet, så her skal du vade i vand igen.

Æbeløholm og Æbelø er forholdsvis forskellige naturmæssigt. Æbeløholm er en stor strandeng, og på Æbelø er naturen mere varieret. Flere vadefugle holder til ved Æbeløholm og sandtangen, bl.a. stor præstekrave, strandskade og kobbersneppe.

Turen rundt på Æbelø er utroligt smuk. Træklædte klinter og vindblæst vegetation, stenede strande og strandeng præger kystlandskabet. Du skal bl.a. holde øje med mufloner, dådyr og frøer i vandhullerne. Kig efter rovfugle over øen, og sæler og marsvin fra klinternes top. Nyd den tætte skov, bregnedalen og rørskoven. Her mærker du en sjælden stilhed og vild natur, som kun få steder i Danmark. Husk kun at bruge de afmærkede stier, eller gå langs stranden, hvor du kan. Og husk respekten for naturen.

UDGANGSPUNKT:

Ebbevejen for enden af Lindøhoved

SVÆRHEDSGRAD:

Middel

FACILITETER:

Ingen

DISTANCE:

Ca. 15 kilometer

UDGANGSPUNKT:

Naturcentret for enden af Langø

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

FACILITETER:

Toiletter ved naturcentret

DISTANCE:

Varierende

GYLDENSTEEN STRAND

Er du til kortere vandreture med fokus på natur og dyreliv, så er Gyldensteen Strand et oplagt udflugtsmål. Gyldensteen Strand er et naturgenopretningsområde, der er ejet og drevet af Aage V. Jensens Naturfond. Området består af en kystlagune med små øer og holme, samt en stor ferskvandssø. På landjorden er vegetationen varieret, fra urter og græsser til høje nåletræer.

Start din tur i naturcentret ved parkeringspladsen. Her får du et overblik over stierne, og grundig information om hvilke dyr, du kan møde rundt omkring. Så har du det bedste udgangspunkt for en oplevelsesrig tur.

Der er flere stier i området, der gør det nemt at tilpasse turens længde. Det kan dog anbefales at få det hele med, for det er forskelligt, hvad du oplever. Ved den store ferskvandssø er der masser af fugle. Store flokke af forskellige gæs og ænder er et sædvanligt syn i søen. Kigger du lidt tættere mellem rørene i rørskoven, kan du opleve den hvide sølvhejre. Der er også vadefugle i udkanten af søen, bl.a. vibe. Og så skal du også kigge op, for havørne ses dagligt her.

I den anden ende ved kystlagunen er der flere vadefugle, gæs og ænder. Det er også her at du skal holde øje med sæler og marsvin, mens du nyder udsigten til Æbelø. Ude til havs ligger store flokke af edderfugle, og terner jager langs kysten. 

BLÅ OPLEVELSER VED ÆBELØ OG BOGENSE

Bogense er i dag en vigtigt havn og marina, men tidligere var havnen tillige hjemsted for et stort fiskeri. 15-20 fiskekuttere var aktive tilbage i 1960’erne, hvor målet især var sild og ål. Men sidenhen er det blevet til langt færre kuttere, og i dag er der kun ganske få tilbage.

Fiskerne i Bogense har gennem tiden fået mange interessante ting i nettet. De beretter blandt andet om en 4,5 meter lang brugdehaj. Brugdehajen er verdens andenstørste fisk, men eftersom hajen her ’kun’ var 4,5 meter, var der tale om en unge.

En to meter lang blåhaj er også engang havnet i en Bogense fiskers net ved Æbelø. Den hænger i dag i skoletjenesten på Gyldensteen Strand.