DYRELIV

ÆBELØ & BOGENSE

SÆLERNES NORDFYNSKE SMØRHUL

Æbelø og Bogense er ikke nødvendigvis et sted man forbinder med mange spættede sæler, men ikke desto mindre kommer der flere og flere til området. Det hænger givetvis sammen med det stigende antal sæler i danske farvande, samt den forholdsvis korte afstand til Endelave og Samsø, der begge huser rigtigt mange sæler. Og det er faktisk udmærket til at forstå at de vælger at komme til denne del af Nordfyn, der med de mange lavvandede øer, holme og sandrevler minder lidt om et mini Vadehav, hvor tidevandet præger kystlandskabet. Med etableringen af Gyldensteen Strand er området blevet endnu mere attraktivt for havpattedyret, der faktisk også ofte ses i havneområdet ved Bogense.

TILPASSET ET LIV I VAND
Den spættede sæl er et interessant bekendtskab. Nysgerrig og sky på en gang, og både nuttet og respektindgydende af udseende. De ser måske ikke specielt faretruende ud, når de ormer sig frem på land, men under vand er de adrætte og overlegent tilpasset livet i vand. Sæler er ikke aggressive, men kommer du for tæt på eller gør dem forskrækket, kræver det hundelignende bid en tur på skadestuen. Lad altid sælerne komme til dig. Er du heldig er de i et nysgerrigt humør og vil undersøge din kajak, svømmefødder eller båd.

Sælen er en utroligt dygtig undervandsjæger. Selvom dens syn er rigtigt godt under vand, er det faktisk primært knurhårene den bruger til at finde føde. Knurhårene kan nemlig mærke meget små vibrationer i vandet. Det betyder at den ret nøjagtigt kan følge en fisks bevægelser i vandsøjlen og den kan detektere fladfisk og andre bundfisk når de rører på sig. 

AFHÆNGIG AF LAND
I august og september ligger sælerne meget på land. Det gør de fordi at de fælder deres pels og hertil skal absorbere solens stråler. Det betyder også at de er ekstra sårbare overfor forstyrrelser. I juni og juli parrer sælerne sig normalt og en enkelt unge fødes som regel i juni året efter. Hannerne kan være ret så højlydte, når de skal tiltrække en hun. De kan finde på at brumme, brøle og plaske i vandet. 

En sælunge dier kun i ca. 4 uger inden den efterlades af moderen. Mælken er en af dyrerigets fedeste, med en fedtprocent på næsten 50%. I dieperioden efterlades sælungerne ofte på stranden, mens moderen finder føde. I denne periode er det kritisk at vi mennesker undlader at forstyrre dem, da moderen risikerer ikke at komme tilbage til ungen hvis hun er utryg. I perioden efter de har diet, ligger ungerne ofte alene på stranden. Som hovedregel skal du altid lade en sælunge ligge. Er den meget lille kommer moderen sandsynligvis snart tilbage. Er den lidt større er det ikke sikkert at den har brug for hjælp. I tvivlstilfælde kan du ringe til dyrenes vagtcentral på 1812. 

NAVN:

Spættet sæl

VIDENSKABELIGT NAVN:

Phoca vitulina

LEVESTEDER:

De fleste kystnære farvande på den nordlige halvkugle

STØRRELSE OG VÆGT:

1,50 – 1,80 meter og 65-130 kg afhængig af årstiden

ALDER

Max. 35 år

FØDE:

Alle slags fisk, men også krebsdyr og blæksprutter. Er set jage fugle

REPRODUKTION:

Parringstid: juni – juli
Ungen fødes i juni året efter

OBSERVATIONSSTEDER:

Sandrevler i området, Båring Vig og Bogense Marina

UDGANGSPUNKT:

Gyldensteen Strand
For enden af Langø
5400 Bogense

GYLDENSTEEN STRAND

Gyldensteen Strand er et forholdsvis nyt naturgenopretningsprojekt, der er ejet af Aage V. Jensens Naturfond. Massevis af fugle har lynhurtigt taget området til sig, hvor de både yngler og raster i stort antal. Når du kører ind til Gyldensteen Strand, kører du over en dæmning, hvor du har en kystlagune på den ene side og en stor ferskvandssø på den anden. På landjorden er vegetationen varieret, fra urter og græsser til høje nåletræer.

Naturcentret ved parkeringspladsen giver dig et overblik over området, og grundig information om hvilke dyr, du kan møde rundt omkring. Ved den store ferskvandssø er der masser af fugle. Store flokke af forskellige gæs og ænder er et sædvanligt syn i søen. Kigger du lidt tættere mellem rørene i rørskoven, kan du opleve den hvide sølvhejre. Der er også vadefugle i udkanten af søen, bl.a. vibe. Og så skal du også kigge op, for havørne ses dagligt her.

I den anden ende ved kystlagunen er der flere vadefugle, gæs og ænder. Det er også her at du skal holde øje med sæler og marsvin, mens du nyder udsigten til Æbelø. Ude til havs ligger store flokke af edderfugle, og terner jager langs kysten. Et mere flygtigt dyr, du kan møde her, er odderen. Hvis du vil opleve denne fascinerende dykker kræver det dog helt ro i de sene eller tidlige timer, og masser af tålmodighed.

BLÅ OPLEVELSER VED ÆBELØ OG BOGENSE

Bogense er i dag en vigtigt havn og marina, men tidligere var havnen tillige hjemsted for et stort fiskeri. 15-20 fiskekuttere var aktive tilbage i 1960’erne, hvor målet især var sild og ål. Men sidenhen er det blevet til langt færre kuttere, og i dag er der kun ganske få tilbage.

Fiskerne i Bogense har gennem tiden fået mange interessante ting i nettet. De beretter blandt andet om en 4,5 meter lang brugdehaj. Brugdehajen er verdens andenstørste fisk, men eftersom hajen her ’kun’ var 4,5 meter, var der tale om en unge.

En to meter lang blåhaj er også engang havnet i en Bogense fiskers net ved Æbelø. Den hænger i dag i skoletjenesten på Gyldensteen Strand.