KAJAK, KANO & SUP

ÆBELØ & BOGENSE

ÆBELØ OG OMKRINGLIGGENDE ØER

Danmark er et fantastisk kajak-land. Det skyldes ikke mindst steder som her ved Æbelø og de omkringliggende øer og holme. Lavt vand, masser af kringelkroge og et spektakulært dyreliv venter, når du sætter kajakken i vandet. Det kan du f.eks. gøre i Bogense Havn, fra Stegøvej eller for enden af Nørrebystrand. Det er umiddelbart oplagt at sætte i ved Ebbevejen til Æbelø på Lindøhoved, men her er begrænsninger på parkeringspladserne. Det er der for at skåne den populære ø for for mange besøgende, der drager til øen via Ebbevejen. Samtidig bliver vandet meget lavt her, så det kan være udfordrende at komme ud.

Lige nordøst for Bogense Havn ligger vildtreservatet Mågeøerne, der er hjemsted for store kolonier af bl.a. måger, skarver, edderfugle, terner og forskellige vadefugle, som f.eks. strandskade og stor præstekrave. Herude opholder de sig sikkert på de mange sandrevler og småøer, hvor landrovdyrene ikke kommer. Du må ikke gå i land og skal holde god afstand i perioden 1. marts – 31. august.

Kort efter Mågeøerne dukker lagunen ved Gyldensteen Strand op. Gyldensteen Strand er et succesfuldt naturgenopretningsprojekt, der hurtigt er blevet til et vigtigt yngle- og rastested for tusindvis af forskellige fugle. I hele området kan du også være heldig at se sæler. Både Gyldensteen Strand og Æbelø er ejet af Aage V. Jensens Naturfond.

ÆBELØ FRA VAND OG LAND
Når du nærmer dig Æbelø, dukker der flere øer og sandrevler op. Vær opmærksom på vandstanden og tag nord om Dræet og de omkringliggende revler hen til Æbeløholm. Følger du Æbeløholm op til selve Æbelø oplever du mere varieret natur. Du må godt gå i land på både Æbeløholm og Æbelø. Men brug kun de afmærkede stier og husk respekten for naturen. Æbelø er forståeligt nok meget populær, hvilket presser naturen.

Turen rundt om Æbelø er utroligt smuk. Træklædte klinter og vindblæst vegetation, stenede strande og strandeng præger kystlandskabet. Og går du i land skal du holde øje med mufloner, dådyr og frøer i vandhullerne. Kig efter rovfugle over øen, og sæler og marsvin fra klinternes top. Nyd den tætte skov, bregnedalen og rørskoven. Her mærker du en sjælden stilhed og vild natur, som kun få steder i Danmark. 

Fortsætter du forbi Æbelø og længere mod øst, kommer du til Fyns nordligste punkt, Flyvesandet. Her finder du strandeng, klitter og skøn kystnatur. Du kan også udforske Nærø Strand, som er en lille fjord med et rigt fugleliv. 

UDGANGSPUNKT:

Bogense Marina, Stegøvej eller Nørrebystrand

SVÆRHEDSGRAD:

Let til middel

EGNET TIL:

Kajak, SUP (kortere strækninger)

DISTANCE:

Varierende

BLÅ OPLEVELSER VED ÆBELØ OG BOGENSE

Bogense er i dag en vigtigt havn og marina, men tidligere var havnen tillige hjemsted for et stort fiskeri. 15-20 fiskekuttere var aktive tilbage i 1960’erne, hvor målet især var sild og ål. Men sidenhen er det blevet til langt færre kuttere, og i dag er der kun ganske få tilbage.

Fiskerne i Bogense har gennem tiden fået mange interessante ting i nettet. De beretter blandt andet om en 4,5 meter lang brugdehaj. Brugdehajen er verdens andenstørste fisk, men eftersom hajen her ’kun’ var 4,5 meter, var der tale om en unge.

En to meter lang blåhaj er også engang havnet i en Bogense fiskers net ved Æbelø. Den hænger i dag i skoletjenesten på Gyldensteen Strand.