VANDRERUTER

AALBORG BUGT

NORDSØSTIEN

Nordsøstien er flere hundrede kilometer lang, og går bl.a. gennem Hals og Egense. Ruten er delt op i flere mindre etaper, og på denne strækning oplever du Nordjyllands smukke og vilde kystnatur. Hvis du vil ud på en længere tur, kan du starte oppe ved Hou, nord for havnen. Herefter følger du kysten ned mod Hals. Undervejs oplever du ikke bare flere, hvide sandstrande, men også strandenge og skov. Hele vejen har du udsigt til de mange aflange barriereøer, der er så karakteristiske her ved den nordlige Kattegatkyst. Mellem øerne og fastlandet er der skabt søer, der tiltrækker massevis af fugle.

Når du nærmer dig Hals, træder du ind i Hals Egense vildtreservat, der har til formål at beskytte dette vigtige fugleområde. Du kan opleve en lang række ænder og gæs, f.eks. edderfugl, gravand, sortand, fløjlsand og toppet skallesluger. Vadefuglene fouragerer langs vandkanten, og det kan minde lidt om en mindre udgave af Vadehavet. Her er ryler, hjejler, strandskader, rødben og mange andre vadefugle, afhængig af årstiden.

Inden du drejer vest om mod Hals Havn, møder du bunkerne på Nordmandshage. Her har du udsigt til ’Mallorca’, som er den sydligste spids af en lang barriereø ved indgangen til Limfjorden. Du kan tage færgen over til Egense og fortsætte turen. Ved Egense Havn har du udsigt til Korsholmene og Kujegrund, der også er en del af vildtreservatet. Ruten fortsætter lidt sydpå, et kort stykke fra kysten, inden den tager dig til Lille Vildmose, som er ét af vores mest imponerende naturområder.

UDGANGSPUNKT:

Nord for Hou Havn, Hals Havn, m.fl. 

SVÆRHEDSGRAD:

Middel til øvet

FACILITETER:

Toiletter i havne

DISTANCE:

Varierende (hele strækningen Melholt – Lille Vildmose er ca. 32 kilometer)

BLÅ OPLEVELSER I AALBORG BUGT

Det er ikke ualmindeligt at møde delfiner i Limfjorden, og for nogle år siden var det sejlere og roere fra Halse og Egense, der var heldige at komme helt tæt på en flok store delfiner. Takket være dyrenes unikke rygfinner, fandt man ud af at netop disse delfiner stammer fra en større flok i Skotland. I dag opholder nogle af dem sig fortsat i Limfjorden, dog i den anden ende ved Thyborøn.

Delfiner er noget større end vores danske marsvin, og derudover er der en række kendetegn, der gør at vi kan se forskel på delfiner og marsvin, f.eks. rygfinnens form. Hos marsvin er den lille og trekantet, mens den hos delfiner er noget højere og sejlformet.

Hør Søren Larsen fortælle mere om forskellen på de to havpattedyr.